Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/955113

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 35

14 1/2018 Hjem og Skole I forbindelse med den interna- ssjonale undersøkelsen av barns leseferdigheter, PIRLS 2016, ble det gjort en spørreundersøkelse blant lærere. Her rapporterer lærerne at en tredjedel av norske skoleelever som strever med lesing, ikke får støtte- undervisning. Mens noen skoler har god dekning av spesialpedagoger og lesespesialister, setter andre inn assistenter og ufaglærte i deres sted. Noen elever får ikke hjelp i det hele tatt, og beredskapen synes å variere. Svake lesere får ikke den hjelpen de trenger Urovekkende mange elever med lesevansker får ikke spesial- pedagogisk hjelp, og det er i stor grad ufaglærte som gir lesestøtte. Forsker ved Lesesenteret, Kjersti Lundetræ, mener dette er bekymringsfullt. Tekst: RAGNHILD STIKHOLMEN, frilansjournalist I Foto: Casper Kongstein

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2018