Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/955113

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 35

Innhold Følg Hjem og Skole på Facebook 8 29 32 Hjem og Skole hjemogskole.no 33. årgang Redaktør Kristin Green Nicolaysen post@hjemogskole.no Telefon: 23 35 46 86 Redaksjon Kristin Green Nicolaysen, Turid Falck-Pedersen Grafisk design Kerstin Fors Forsidefoto Casper Kongstein Trykk 07 Media ISSN 0801–082X • © 2018 Abonnement Tre utgaver årlig à 36 sider inkludert digital tilgang Pris kr 198,– Løssalg pris kr 80,– per utgave ordre@pedlex.no Digital tilgang Ta kontakt på info@pedlex.no eller på telefon 23 35 47 00 Utgiver Pedlex, St. Olavs gate 12 NO-0165 OSLO, Telefon +47 23 35 47 00 pedlex.no 3 LEDER 4 Skolehverdag 6 Småstoff 8 Lite lekselysten? Skap et godt grunnlag for lekselesing 10 Foreldrenettverk styrker barnas faglige prestasjoner Å bli kjent med andre foreldre betyr mye for læring og trivsel 13 KRISTINS SPALTE «Raushet til å se bakenfor» 14 Svake lesere får ikke den hjelpen de trenger Mange elever med lesevansker får ikke spesialpedagogisk hjelp 16 Barn med ekstraordinært læringspotensial Tilrettelegging er avgjørende 19 En viktig vår for skole, elever og foreldre! Foreldreutvalget for grunnopplæringen har mange baller i luften 20 Møtes på nettet Ny teknologi gir et hav av muligheter for barn og unge 23 Lær barnet å glede andre Å spre glede skaper gode relasjoner blant både barn og voksne! 26 Tilbyr leksehjelp over hele landet Røde Kors gir tilbud om leksehjelp på 64 steder i Norge 28 God og individuell hjelp Elifnur (15) er glad for leksehjelp på Mortensrud i Oslo 29 Blir sangen glemt i skolen? Sangen er viktig for elevene 31 Dronning Sonjas skolepris 2018 32 Er det behov for felles regler for mobilbruk? Variasjon i reglene om mobilbruk i skolen 34 Hvordan få digital utgave av Hjem og Skole 34 Kjenner du til nettstedet vilbli.no? 35 Takk, Kerstin!

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2018