Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/948750

Contents of this Issue

Navigation

Page 87 of 139

88 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2018 BØMLO i Sunnhordaland De to dominerende sjømatselskapene i Bømlo kommune, er Bremnes Seashore AS og Eidesvik Havfiske AS. Begge er familieeide. Førstnevnte driver innen fiskeoppdrett og hadde en konsernomsetn ing i 2017 på ca. 2,6 milliarder kroner. Eidesvik Havfiske AS, med en konsernomsetning på 320 millioner, omfatter de to havfis kefartøyene «Elisabeth» og «Bømmelbas», samt Eidesvik Laks AS og Eidesvik Settfiske AS i datterselskapet Eidesvik Seafarm AS. Til sammen har sjømatbedriftene i Bømlo ca. 760 ansatte. I fjor omsatte disse selskapene for vel 3,8 milliarder kroner. De 112 fiskebåtene i kommu- nen landet ca. 75.000 tonn fisk og skalldyr til en verdi av vel 250 millioner kroner. De fire settefiskanleg gene produserte 7,5 millioner fisk, de seks mat- fiskprodusentene ca. 42.000 tonn laks, rund vekt og de tre lakseslakteriene slak tet 86.000 tonn, sløyd vekt og produserte ca. 5.000 tonn SALMA-laks og pre-rigor filet. I tillegg har kommunen et av landets få kveiteprodusenter samt Norges største firma innen mobilt fiske salg. Kommunevåpenet i Bømlo viser et sølv sjøblad på rød bunn. Det skal visstnok forestille bladet av vannliljen som er svært vanlig i Bømlos mange tjern og vann.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2018