Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/948750

Contents of this Issue

Navigation

Page 81 of 139

82 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2018 Havnnes i Lyngenfjorden er en plass tiden, havstrømmene, fisken, båtene, historiene og litt av hvert av folk renner forbi og kommer innom. Her går fjellsugne skigalninger i land, her landes fremdeles fersk fisk for henging og salting og her er ikke minst flere generasjoner Giæver i sving, slik det har vært de siste 150 årene. Daglig leder i 2018, Thorvald H. Giæver, har naturlig nok bare fått med seg den siste perioden, men han er født inn i historien og handelen. — Det var jo slett ikke uvanlig at Nigeria-konger og mer ma fiaaktige italienere dukket opp på brygga da jeg vokste opp, sier Giæver- sjefen, som ikke kan huske når han første gang måtte ta tak og bidra til at hjulene svingte på Havnnes. Giæver- slekta tok altså tak i 1868. Da fikk 23-åringen Johannes Holmboe Giæver bevilling som handelsmann. Giæver- navnet kommer fra nordtyske Jever, Holmboe-navnet fra Danmark, men etter noen generasjoner under tindene i Lyngen, er slikt fordums. Når det gjelder hand elsstedet og fiskeindustribedriften, kan røttene strekkes enda dypere ned i fortiden. For så vidt kan man skilte med 6000 år gamle oldtidsfunn på stedet, men vi bruker heller plass på Lyn gen-distriktets kanskje mest ruvende skikkelse: Mor Lyng. Hun hadde både en sterk familiebakgrunn og et dramatisk liv bak seg da hun flyttet til Havnnes og etter hvert giftet seg med Thomas Andreas Lyng. Sistnevnte fikk den aller første bevillingen i 1795, men døde like etter. Datteren til Mor Lyngs pleiesønn giftet seg siden med Johannes Holmboe Giæver, og slik blir urhis- torien og den første delen av historien om Johs H. Giæver knyttet sammen. Lyngen og leia Utgangspunktet er uansett Havnnes på Uløya, vest av Rotsund, midt i Lyngen- panoramaet og Nordreisa kommune, og definitivt langs norskekysten. — Havnnes lå jo midt i kystleia. Før gikk både fiskebåter og frakt på innsiden. Så beliggenheten har betydd mye, ikke minst for landhandelen. Under oppbyggingen etter krigen var vi den eneste kaia som lå igjen. Og når vi ble mer orientert mot fisk, var det en fin plass å hente både fisk og reker. Lyngenfjorden har vært kjent for både reker og vanlig fiske, selv om det har forandret seg de siste årene. Før opplevde mange at det var ideelt å fiske rett utenfor stuedøra og lande på Havnnes, sier Thorvald Havnnes Giæver. At verden har endret seg og gjort det å virke fra Havnnes annerledes Johs H. Giæver AS i Troms ønsker seg en fiskebåt i 150-års pre sang. Ellers er planen å holde frem som selskapet stevner med saltfisk og tørrfisk til nøye utvalgte nisjemarkeder, med halve Norges- historien i bagasjen, jevnlig besøk av forbløffede Lyngen- og Lofoten-turister og nært samarbeid mellom far og sønn. Giæver i 150, stø kurs videre Havnnes er Norges nordligst bevarte handelssted som fortsatt er i drift. De fleste husene er fredet. Den forretningen som Johannes Holmboe Giæver overtok i 1868, og som de siste 150 årene har vært drevet av Giæver-familien, ble etablert av Tomas A. Lyng i 1795. I 2004 ble Havnnes kåret til «Årets kulturlandskap» i Troms.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2018