Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/948750

Contents of this Issue

Navigation

Page 60 of 139

61 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2018 Nå er den her — fisken kriti- kerne kaller «monsterlaks», tabloid pressen «frankenfish» og som konkurrentene i den etablerte lakse næringen ikke er så glad i å snakke om. Den amerikanske produsen ten bak nyskapningen, AquaBounty Technologies Inc, kaller rett og slett laksen AquAdvantage Salmon, ut fra fortrinnene de mener den atlantiske laksen deres har. De bruker samme ord som den øvrige lakse- næringen har på ønske- og skrytelista: sterk vekst, god fôrutnyttelse, rømningssikker- het og lite karbonfotavtrykk. Frem gangsmåten er uansett markert annerledes. Hos AquaBounty har man endret genene, med innslag fra Chinook-laks og ålekvabbe. En utilbørlig og unødven- dig snarvei, mener mange i europeisk lakse næring, der man heller ikke ønsker genmodifiserte planter i fôret. For mange er dette rett og slett en grense som ikke bør overskrides, og som man heller ikke trodde ville bli godkjent i markedet. Uansett er den her altså; rettere sagt AquAdvantage-laksen er nå tillatt for salg i Nord-Amerika. Det er forståelig at man be- kymrer seg, både med tanke på konkurransesituasjonen for norsk laks og med tanke på hva som over tid vil kunne dukke opp i diskene og hvor bra føde det vil være. Samti- dig har nettopp slik kritikk og bekymring nesten vært enerå- dende når denne nyskapnin- gen har vært omtalt i norske og europeiske medier. I denne artik kelen ønsker vi å la kommunikasjonsdirektøren i AquaBounty, Dave Conley, komme til orde — ved å svare på våre spørsmål. — Dere har allerede begynt å selge laksen. Hva kan du si om mottagelsen og salget så langt? — Tilbakemeldingene fra kundene har vært svært positive, hvilket bekrefter at laksen har svært høy kvalitet både med tanke på utseende, tekstur og smak. De fem ton- nene gikk unna på noen få dager. — Hva er planene frem- over med tanke på kom- mersiell produksjon og å komme inn i markedet? — Per i dag er det bare anlegget i Panama som produserer laks, og det blir et svært begrenset kvantum; rundt 30 tonn i året. Vi bygger nå et produksjonsanlegg som klarer 250 tonn i året i Rollo Bay på Prince Edward Island i Canada, og renoverer og oppgraderer et 1200-tonns anlegg i Albany i Indiana. I begge tilfeller er det snakk om anlegg som vil resirkulere GMO- laksens forsvarer Den ser ut som en laks og den smaker som en laks. Likevel er den svært omstridt. Noen hevder at laksen til AquaBounty Technologies er en trussel mot menneskeheten, andre at den genmodifiserte laksen kan bidra til å tette det økende gapet mellom tilbud og etterspørsel av sjømat. For egen del er vi rett og slett i tvil. Etter 2017 har norsk laks risikert konkurranse fra en hurtigvok sende og genmodifisert fetter i butikkhyllene i USA. Rogn som AquaBounty Technologies Inc klekket ved nyttår, vil være velvok sen og markedsklar fisk sommeren 2019. Selskapet har krysset en grense mange mener aldri burde krysses. Dave Conley i AquaBounty hevder å ha den mest miljøvennlige og fremtids- rettede oppdret tslaksen, men at den storvokste laksen uansett vil være en lille putt i markedet i overskuelig fremtid.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2018