Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/948750

Contents of this Issue

Navigation

Page 124 of 139

125 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2018 smånytt fra sjømatnæringen Troms Balsfjord Smolt AS Storgata 70, 9008 Tromsø i Tromsø kom- mune, er slettet i Foretaks registeret. Brønnøysund 22/1-2018 Nordland Polar Fisk & Skalldyr AS er etablert i Fauske kommune, med adresse Eriksbakken 6 B, 8206 Fauske. Selskapet skal drive kjøp og salg av skall- dyr og fisk, og aksjekapitalen er 30.000 kroner. Richard Osbakk, Eriksbakken 6 B, 8206 Fauske, er styreleder og daglig leder. Brønnøysund 8/2-2018 Nordlaks Havfarm AS er stiftet i Hadsel kommune, med adresse Industriveien 14, 8450 Stokmarknes. Sel- skapet skal drive fiskeoppdrett og handel, og aksjekapitalen er 100.000 kroner. Kjell Nordlaks Brønnbåt AS er stiftet i Hadsel kommune, med adresse Industriveien 14, 8450 Stokmarknes. Selskapet skal drive rederivirksomhet med transport for fiskeri- og havbruksnæ- ringen. Aksjekapitalen er 100.000 kron er. Inge Harald Berg, Sandnesåsen 12, 8450 Stokmarknes, er styre leder og daglig leder. Brønnøysund 23/1-2018 Lofoten Nordic Seafood AS er etablert i Vestvågøy kommune, med adresse Markstubben 15, 8370 Leknes. Selskapet skal eksportere sjømat og aksjekapitalen er 30.000 kroner. Maria Cristina Eltoft, Markstubben 15, 8370 Leknes, er styreleder og Christian Eltoft er tilsatt som daglig leder. Brønnøysund 20/2-2018 Klo Fiskebåtrederi AS skal drive fiskebåtrederi med forretnings- adresse Havnegata 3, 8430 Myre i Øks- nes kommune. Aksjekapitalen er 30.000 kroner. Arne Erling Karlsen, Jonas Lies Gata 1 B, 9009 Tromsø, er styreleder og Kristian Fredrik Jarl Klo er daglig leder. Brønnøysund 19/2-2018 Fram Seafood AS er etablert i Bodø kommune, med adres- se Sjøgata 34, 8006 Bodø. Selskapet skal drive kjøp og salg av fiskeprodukter. Aksjekapita len er 50.000 kroner. Ole Kris- tian Kjellbakk, Kongleveien 2, 8027 Bodø, er styreleder og daglig leder. Brønnøysund 14/2-2018 Trøndelag Trøndelag Sjømat AS er stiftet i Roan kommune, med adresse Roan havn 37, 7180 Roan. Selskapet skal drive kjøp, foredling og salg av fisk og fiskepro dukter. Aksjekapitalen er 30.000 kroner. Magnar Julian Nilssen, Bjordal, Margareta Dahls Gate 9, 6413 Molde, er styreleder og Inge Harald Berg er daglig leder. Brønnøysund 2/2-2018 Lofoten Fish & Sea Product AS er etablert i Vågan kommune, med adresse Innstadvika 22, 8300 Svolvær. Selskapet skal drive med fiskeriproduk- ter og aksjekapi talen er 30.000 kroner. Johannes Hanssen, Innstadvika 22, 8300 Svolvær, er styreleder og daglig leder. Brønnøysund 25/1-2018 Det gigantiske havfarm-prosjektet til Nordlaks AS er en realitet. Tidlig i februar i år ble Nordlaks Havfarm AS etablert på Stok- marknes med Kjell Bjordal som styreleder. Vi ønsker lykke til! Klo-konsernet på Myre har fått dispensasjon til å eie en kystfis kebåt, og nå har selskapet etablert Klo Fiskebåtrederi AS. Arne Karlsen er styreleder. (Foto: Thv jr.) www.norskfisk.no

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2018