Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/948750

Contents of this Issue

Navigation

Page 111 of 139

112 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2018 Faren var smed og startet det hele. Men det var sønnen Haldor Haldorsen som bygde den første motoren og som sto bak fremveksten av motorfabrikken på Rubbestadneset. Senere ble han først lokal politiker og deretter stortingsmann for Venstre, og i 1953 — i en alder av 70 år, ble han ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Haldor Haldorsen hører så absolutt hjemme i en serie om historiske personer som har betydd mye for utviklingen av norsk fiskerinæring. (Foto: Veteranlaget Wichmann Wärtsilä)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2018