Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 9 of 39

10 Din Hørsel 01 2018 TEMA: ELDRE Tekst og foto Tor Slette Johansen >> Sikre hjelpemidlene i folketrygden. >> Heve hørselskunnskapen i kommunene. >> Innføre hørselstesting av alle over 60 år. >> Utvikle en nasjonal hørselsplan. – Dette er fire viktige punkter som vil stå høyt på HLFs prioriteringsliste i år, fire punkter som hver for seg og ikke minst samlet vil gi eldre og andre SOVEPUTE for politikerne Myten om at hørselshemmede eldre stort sett har det bra, er blitt en sovepute for politikerne. I år vil HLF løfte frem de eldre. hørselshemmede en bedre livskvalitet, sier HLFs generalsekretær Anders Hegre. ÉN MILLION I 2020 Eldre har ikke vært løftet frem i Hvert Øre Teller tidligere. – Vi står midt oppi eldrebølgen, og mange av oss har et hørselstap. I 2020 vil én million nordmenn være hørselshemmet, uten at myndighetene er på banen. Myten om at hørsels- hemmede eldre stort sett har det bra, Høreapparatene gjør ingen nytte i skuffen, de skal sitte i ørene Aktive eldre. HLFs generalsekretær Anders Hegre hilser på to grand old ladies, Berthe Spangen (til venstre) og Johanna Suhrland, som begge deltar på kurs i fransk litteratur i regi av HLF Oslo. I år vil HLF arbeide spesielt for å gjøre hverdagen enklere og bedre for de eldre.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018