Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 39

6 Din Hørsel 01 2018 TEMA: ELDRE Tekst: Tor Slette Johansen DH FAKTA Eldrebølgen slår snart inn for fullt og med den vil antall hørselshemmede øke betraktelig. Det anslås at antall tildelte høreapparater vil stige med 65 prosent frem mot år 2030, og fordobles innen 2050. – Hvordan ser du for deg at samfunnet skal møte denne utfordringen? – En av mine viktigste oppgaver som eldre- og folkehelseminister er å skape et mer aldersvennlig samfunn. I dette arbeidet må vi se på hvordan vi best mulig kan tilrettelegge for at den enkelte kan bruke riktige hjelpemidler til riktig tid. Det kan kompensere for funksjons- nedsettelser som eldre måtte ha, som for eksempel hørsels hemming, sier Norges første eldre- og folke helseminister Åse Michaelsen. EN FOLKEHELSEUTFORDRING Den nye store folkehelseundersøkelsen Hunt 4 som nå er i gang i Trøndelag vil gi nye, dokumenterbare tall for Et alders- vennlig samfunn Norges første eldreminister, Åse Michaelsen (Frp), ser det som en av sine viktigste oppgaver å skape et mer aldersvennlig samfunn. Åse Michaelsen (57) > Norges første eldre- og folkehelseminister 2018- > Født Mandal, Vest-Agder. > Stortingsrepresentant for Frp fra 2005-2017 > Medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 2005-2009 > Medlem av Justiskomiteen 2009-2013 > Medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen 2013-2017

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018