Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 37 of 39

38 Din Hørsel 01 2018 Seks ettermiddager frem mot jul malte syv kursdeltagere sin egen hørsel i Hørselens Hus i Oslo. Og det var ikke mørke og tunge bilder vi fikk se, men fargerike og glade motiver. Tekst og foto Tor Slette Johansen Det var HLF Oslo og billedkunstneren Mariane Høstmark som dro i gang denne kursserien etter inspirasjon av Høstmarks mangeårige konsept «Tegne- og malesafari». Extrastiftelsen hadde bevilget 30.000 kroner til kurset. SKISSEBØKER Mange år på reisefot endte opp med et langt opphold i en safaricamp i Kenya. Først som safarigjest, men etter hvert arrangerte hun malekurs. – Vi ville tegne og male dyr og landskap, ikke fotografere. Den fysiske tilnærmingen ga en helt annen fornemmelse av virkeligheten og tilnærming til objektene. Og til refleksjon, sier hun. På sine reiser rundt i verden samlet hun sine inntrykk i en liten «tegnedagbok», skissebøker som det ble mange av gjennom årene, en teknikk hun brakte med seg også inn i høstens malekurs. HJELP PÅ BRISKEBY Mariane Høstmark har hatt tinnitus siden hun var 18 år gammel, hun fikk høreapparater på begge ørene da hun var 26 år. Etter mange år i utlandet hadde hun mistet sine sosiale rettigheter, og fikk liten eller ingen hjelp eller stønad til å hanskes med sin stadig dårligere hørsel. En brosjyre hun fant på Økern kompetansesenter for hørsel ga henne imidlertid råd og innsikt i hvordan leve med hørsel og hvilke muligheter for rehabilitering som var aktuelle. Hun har etter det gjennomført tre av HLF Briskebys rehabiliteringskurs; kommunikasjon og mestring, behold jobben og tinnitus. ENDELIG FAST JOBB Etter hvert fikk hun sine rettigheter tilbake, hun tok flere kurs og var innom flere jobber. I dag jobber hun fast ved Kunstnernes Eget Materialutsalg i Oslo. – Nå er jeg fast ansatte for første gang i mitt liv, og det i en jobb som er midt i blinken for meg, med inspirerende og gode kolleger. GIVENDE KURS De åtte kursdeltagerne på malekurset i HLF Oslos regi er alle storfornøyd med kurset, og viser villig frem noen av sine arbeider. Det var ikke krav om erfaring for å delta. Høstmark tok det hele fra begynnelsen med grunnleggende tegneteknikk og fargeteori, ulike materialer og fargeblanding. – Alle fikk hver sin skissebok med blanke ark, som ble flittig brukt og som jeg håper de vil fortsette å bruke for å tegne ned hverdagsinntrykk de samler seg. Og jeg håper de fortsetter, for alle hadde en veldig fin utvikling underveis i kurset, sier Mariane Høstmark. Maler hørselen. Billedkunstner Mariane Høstmark (nummer to fra høyre) veiledet kursdeltagerne i å tegne og male sine inntrykk og tanker om hørsel. MALER sin egen hørsel

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018