Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 36 of 39

Din Hørsel 01 2018 37 Hearing Systems Signia høreapparater lar deg høre på den naturlige måten. Varemerket Bluetooth og tilhørende logoer eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av Signia GmbH gjøres under lisens. Andre varemerker og produktnavn eies av sine respektive innehavere. Signia GmbH bruker varemerket Siemens i henhold til lisensavtale med Siemens AG. kht02.1/1/1017 | © Signia GmbH 2017 GJENGIR NATUREN. Bruk myControl-appen til å betjene dine høreapparater rett fra smarttelefonen din. myHearing-appen gjør det mulig å fjernjustere høreapparatene dine i naturlige omgivelser. For mer informasjon besøk oss på www.signia-hearing.no eller ta kontakt med din lokale audiograf. Våre nye høreapparater, Signia Nx, gir en naturlig og harmonisk lytteopplevelse. Hør din egen og andres stemmer naturlig og krystallklart – i alle situasjoner. Våre høreapparater er ledende når det gjelder å høre tale i støyende omgivelser. I tillegg får du direkte streaming av telefonsamtaler, musikk og TV via Bluetooth.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018