Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 39

36 Din Hørsel 01 2018 Hørselssentral 09_07 10_17 01_18 Endring siden oktober 1 Finnmarksykehuset HF, Karasjok 16 4 6 2 2 Sykehuset Østfold, Kalnes 20 7 7 0 3 Helgelandssykehuset HF, avd Rana 3 8 8 0 4 UNN HF, Narvik sykehus 15 8 8 0 5 Molde Sjukehus 25 10 10 0 Ikke oppdatert 6 Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest 26 10 10 0 7 Lovisenberg diakonsykehus 20 10 10 0 8 Akershus Universitetssykehus 6 12 12 0 9 Sykehuset innlandet, Kongsvinger 13 22 12 -10 10 Kristiansund Sjukehus 6 12 14 2 11 Ålesund Sjukehus 20 14 14 0 12 Helgelandssykehuset, HF avdeling Sandnessjøen 8 16 16 0 13 Sykehuset innlandet, Gjøvik 26 16 16 0 14 Sykehuset Namsos 4 28 16 -12 15 Nordlandssykehuset HF, avd Bodø 16 22 22 0 16 Haugesund Sjukehus 17 26 22 -4 17 Sykehuset Telemark, Skien 32 24 24 0 18 Norlandssykehyset, Gravdal 24 24 0 19 Haukeland Universitetssykehus 30 24 24 0 20 Sykehuset i Vestfold 32 26 26 0 21 St. Olavs hospital 30 26 26 0 Ikke oppdatert 22 Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 52 26 26 0 Ikke oppdatert 23 Sørlandet sykehus HF, Arendal 40 26 26 0 Ikke oppdatert 24 Stavanger Universitetssjukehus 25 26 26 0 25 Finnmarksykehuset HF, Alta 0 26 26 0 26 Sykehuset Innlandet Elverum 36 32 26 -6 27 Universitetssykehuset Nord- Norge HF 36 28 28 0 28 Førde Sentralsjukehus 40 30 32 2 29 Helse Finnmark, Kirkenes 12 40 46 6 30 Vestre Viken HF, Drammen 12 51 48 -3 31 UNN HF, Harstad sykehus 24 52 52 0 Gjennomsnitt 21,8 22,1 21,3 -0,8 Kilde: www.helsenorg.no per 22.01.2018 Din Hørsel har siden 2007 satt søkelys på ventetid for tilpasning av høreapparater – fra rekvisisjon fra fastlege er mottatt/registrert til utredning starter hos audiograf. Denne månedens måling viser en gjennomsnittlig ventetid på 21,3 uker, en nedgang på 0,8 uker fra forrige måling. HLFs krav er maks 12 ukers ventetid. Det er Sykehuset Namsos og Sykehuset Innlandet, Kongsvinger som denne gang peker seg positivt ut, med henholdsvis 12 og ti uker kortere ventetid. Helse Finnmark, Kirkenes har størst økning med seks ekstra uker å vente. På «verstingplassen» ligger fortsatt UNN HF, Harstad sykehus med 52 ukers ventetid. DH Ventetid Barometer

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018