Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 34 of 39

Din Hørsel 01 2018 35 >> Informasjon. Paneldebatten om hørselshemmede i arbeidslivet munnet ut i et felles ønske om å lage en nasjonal informasjons-kampanje om hørselshemmede i arbeidslivet. Fra venstre HLFs general- sekretær Anders Hegre, Virkes forhandlings- direktør Inger Lise Blyverket og LO-sekretær Kristin Sæther. arbeidet for bedre tilgjengelighet. Men det største problemet for seerne og lytterne er fremdeles bakgrunnsstøyen. Trafikkstøy og ligne Ser dårligere enn før Husker dårligere enn før Tenker saktere enn før Dette er den gamles problem Bør det vises litt hensyn? Få en god strømavtale med prisgaranti på kjøpet Som medlem av HLF får du spesialavtale på strøm fra Fjordkraft. Bestill nå og spar 200,- på din første regning. Les mer på fjordkraft.no/hlf. Ring tlf. 06100 eller chat med oss på fjordkraft.no. Ekstra billig mobil- abonnement for alle med strøm fra Fjordkraft fjordkraftmobil.no For nærmere opplysninger ta gjerne kontakt med oss: telefon 75 72 13 00, post@nordtun.no eller se www.nordtun.no MESTRINGSKURS 2018 - TINNITUS OG MB. MÉNIERE Vårt tilbud "Rehabilitering for hørselshemmede" vil i 2018 bestå av følgende kurs: Kursdatoer 2018: Uke 16 + 17 – fra 16/4 – 28/4. (Grunnkurs) Uke 22 + 23 – fra 28/5 – 09/6. (Oppfølgingskurs) Uke 24 + 25 –fra 11/6 – 23/6. (Grunnkurs) Uke 36 + 37 – fra 03/9 - 15/9. (Grunnkurs) Uke 38 + 39 – fra 17/9 - 29/9. (Grunnkurs) Kursene tar opp 12 – 13 deltakere på hvert kurs. Målgruppen er personer med sterke plager. Søknader sendes fra fastlege eller spesialist via Regional Vurderingsenhet (RVE) ved Helse Nord. Henvisninger til kursene behandles fortløpende. Reisedekning i henhold til regelverket. Nordtun1/2_18.indd 1 02.02.2018 14.49 Dette er unødvendig sløsing med ressurser og kostbar tid. Alle høreapparater bør i utgangspunktet ha telespole! Det må også sies at hvert år fjernes telespolen fra flere høreapparater blant annet på grunn av manglende kunnskap om bruken av høreapparatet. Hvis man har brukt høreapparatet i telespolemodus og glemmer at man må trykke på knappen for å skifte tilbake til "normal", vil ikke høreapparatet virke som forventet. Da er det nærliggende å konkludere at selve høreapparatet ikke virker. Prøv å slå det av og på, så vil det sannsynligvis virke som før. BEDRE OPPLÆRING Med bedre opplæring og tettere oppfølging av høreapparatbrukere burde det ikke være problematisk å benytte høreapparatet sitt fullt ut med den nytte og glede som følger. I tillegg til bedre opplæring og tettere oppfølging kan det være praktisk og nyttig med en liten plastbelagt trykksak med enkel brukerinstruks i god lesbar skrift. En liten trykksak på størrelse med bankkort vil være lett å alltid ha med seg i lommen eller håndvesken. GODE RÅD > Vær våken og observant når du går til audiografen/hørselsentralen. > Ha gjerne med en likeperson, sønn, datter eller en annen med god hørsel som du stoler på. > Spør audiografen om å forklare det du ikke forstår. Det er ofte mange spesielle faguttrykk og -ord som er vanskelige å forstå for lekfolk. > Du har i utgangspunktet krav på gratis å få dekket dine ulike behov på grunn av din hørselshemming. Det koster ingenting ekstra å få telespole i høreapparatet ditt (med unntak for vanlig egenandel, for tiden 345 kroner). > Prøv så godt du kan å lære deg bruken av høreapparatet og dets enkleste muligheter/funksjoner. > Gå tilbake til audiografen og spør hvis du er usikker på noe. > Insistér på å få telespole. > Ikke signér for mottatt høreapparatet før du er sikker på at det er telespole i høreapparatet du får. MIKROFON FORAN MUNNEN >> Ådne Ø. Utvik Jeg viser til Din Hørsel 7/8-2017 og kronikken «NRK og tilgjengelighet». Utmerket og utmerket! Det var som om jeg skulle ha skrevet det selv. Hvordan kan hver enkelt av oss bidra og presse på slik at NRK retter på dette og gir oss en bedre lytteropplevelse? Et tilleggsmoment: Dagsnytt 18 er et godt program. Dessverre hender det at munnen til de som snakker er skjult av mikrofonen. Ideelt sett burde all tale blitt filmet slik at man ser munnen. Der er mange av oss som er avhengige av nettopp det.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018