Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 33 of 39

34 Din Hørsel 01 2018 DH Debattinnlegg sendes til: Epost: debatt@hlf.no Post:v HLF, Postboks 6652, Etterstad, 0609 Oslo, merket "Debatt" Kronikk (etter avtale) Maks 3000 tegn (inkl. mellomrom) Øvrige innlegg. Maks 1000 tegn (inkl. mellomrom) Flere innlegg på www.hlf.no/debatt Alle innlegg skal signeres. Legg gjerne ved portrettfoto. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte og publisere innlegg elektronisk. Innlegg returneres ikke. Debatt TELESPOLE VIKTIG FOR ALLE >> Karl Johan Hervik, HLF Stavanger og omegn > Har du fulgt med på sosiale medier og sett alle reaksjonene på at hørselssentralene leverer ut høreapparater uten telespole? > Slik er det også her i Rogaland. Personer som får sitt første høreapparat blir fortvilet når de etter å ha skrevet under på at de godtar apparatet, oppdager at det mangler telespole. > Det samme gjelder for personer som får nytt høreapparat, men som for sent og uforvarende oppdager at telespole mangler. Jeg ble hørselsskadet på rekruttskolen og har vært høreapparatbruker i cirka 20 år. Da jeg fikk høreapparat opplevde jeg at jeg igjen kunne delta i samtaler på lik linje som de med normal hørsel. Det opplevdes som en "ny verden"! Men, i større forsamlinger med bakgrunnstøy ble jo denne støyen forsterket like mye som foredraget jeg var kommet for å høre, og da var jeg like langt. Heldigvis var høreapparatet mitt utstyrt med telespole. Jeg trykket på telespoleknappen og opplevde at jeg hadde taleren/ foredragsholderen nesten "helt for meg selv". All støyen (barneskrik/-sutring, hosting og kremting) ble plutselig redusert til et akseptabelt lavt lydnivå, og jeg fikk igjen fullt utbytte. DEN BESTE LØSNINGEN En forutsetning for å kunne bruke telespole er at forsamlingslokalet er utstyrt med teleslynge. Det burde vært påbudt ved lov at alle høreapparater skulle ha telespole på samme måte som det er lovpålagt at alle offentlige bygninger skal ha teleslynge eller tilsvarende. Alle offentlige bygg er pålagt å ha teleslynge eller tilsvarende. Telespole i kombinasjon med teleslynge er den eneste brukbare standardiserte løsning som er i allmenn bruk i større skala. Den er meget enkel å benytte hvis høreapparatet er utstyrt med telespole. Alle de ulike produsenter har høreapparater med mulighet for telespole! De fleste andre løsninger er ofte betraktelig dyrere og krever mer individuell innsikt og innsats av den enkelte høreapparetbruker for hvert nye forsamlingslokale man besøker. De ulike produsenter av høreapparater har som oftest sin egen svært avanserte og særegne løsning som aldri, eller svært sjelden, er kompatibel med andre systemer/merker. Dette forutsetter et stort kunnskapsnivå hos høreapparatbrukeren. UNØDVENDIG SLØSING Når telespole synes å være det eneste fornuftige, hvorfor har så mange høreapparatbrukere likevel ikke telespole? Svaret er enkelt: På grunn av uvitenhet, kunnskapsmangel og enda verre; bedrevitenhet. Hvert år sendes flere titalls høreapparatbrukere tilbake til sin hørselssentral med det klare råd å få aktivert telespolen i sine høreapparater, eventuelt få helt nytt høreapparat med telespole. Tester. Karl Johan Hervik, mangeårig hørselstester i Stavanger. Slå på. Dette skiltet forteller deg at her er det installert teleslynge, og at du må slå på telespolen.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018