Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 39

4 Din Hørsel 01 2018 DU HAR HØRT Bidrag sendes til nyheter@hlf.no innen manusfrist (se side 3) Husk å melde adresseforandring ved flytting, og vennligst oppgi din epost-adresse. E-post: hlf@hlf.no Telefon: 22 63 99 00 Post: HLF, Postboks 6652 Etterstad 0609 Oslo Les Din Hørsel på nett: www.hlf.no/dinhorsel DH - følg oss på facebook HLF (Hørselshemmedes Landsforund) HLF-butikken 3 March 2018 World Hearing Day www.who.int/world-hearing-day … and prepare for it HLF HOS MÄRTHA LOUISE Prinsesse Märtha Louise tok nylig imot en delegasjon fra HLF, i kraft av sin rolle som HLFs høye beskytter. Hun ble orientert om HLFs arbeid og innsats på flere områder av (fra venstre) HLFs organisasjonssjef Roar Råken, Carola Peckholt, leder i HLF Sør-Trøndelag, HLFs forbundsleder Morten Bua og Mari Brit Edv. Sande, nestleder i HLF Asker. (DH) Foto. Liv Osmundsen, Det kongelige hoff VERDENS HØRSELSDAG Verdens Hørselsdag 3. mars vil i år rette søkelyset mot det stadig økende antall hørselshemmede over hele verden, med temaet «Hear the future» (bildet). Verdens Helseorganisasjon (WHO) vil fokusere på hvilke tiltak som kan redusere økningen og tiltak som sikrer hørselshemmede tilgang til nødvendig rehabilitering og hjelpemidler. (DH) BESØK FRA MALAW I Det ble norsk og litt kald vinterglede for første gang for rektor Lucy Magagula fra HLFs samarbeidsskole Montfort i Malawi da hun og to lærere fra skolen besøkte Norge og HLF, HLF Briskeby og andre hørselsinstitusjoner i januar. Her er rektoren avbildet sammen med (fra venstre) rektor Berit E. Tollefsen ved Briskeby videregående skole, HLFs generalsekretær Anders Hegre og HLFs interessepolitiske rådgiver Marit Skatvedt, som er prosjektleder for HLFs bistandsarbeid. (DH) AUDIOPLUS ER BEGJÆRT KONKURS Styret i det private hørselsfirmaet Audioplus i Trøndelag har nylig begjært selskapet konkurs, etter en tid med for svak inntjening. Selskapet hadde seks filialer i de to tidligere trønderfylkene, og ble startet for 15 år siden. Når denne utgaven av Din Hørsel går i trykken, er det uklart om selskapet kan drives videre en kort tid eller om det kommer inn nye eiere. DIN HØRSEL STYRKES Din Hørsel utvider staben og har nå fått på plass en ny journalist, Bjørg Engdahl, som skal skrive nyheter og reportasjer både for fagbladet og nettavisen dinhørsel. no som lanseres til våren. Bjørg Engdahl har lang fartstid som journalist i ulike medier, med spesiell erfaring innen helserelaterte temaer. Hennes stilling er delt mellom Din Hørsel og kommunikasjonsavdelingen. På bildet flankeres Bjørg Engdahl av kommunikasjonssjef Anja Hegg og redaktør Tor Slette Johansen, med HLFs generalsekretær Anders Hegre bak. (DH)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018