Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 39

30 Din Hørsel 01 2018 Spør våre eksperter ved å sende epost til ekspertpanel@hlf.no, eller brev til Din Hørsel, HLF, Postboks 6652 Etterstad, 0609 Oslo. Våre eksperter: Gudvin Helleve Audioingeniør, NAV Hjelpemiddelsentral, Vestfold Mona Høsøien NAV Kompetansesenter og tilrettelegging og deltakelse Bjørn Jonassen Audiopedagog med hovedfag i spesialpedagogikk Atle Larsen Jurist. Rettigheter og lover Einar Laukli Professor. Tekniske og forskningsrelaterte spørsmål Guri Engernes Nielsen Tinnitus, hyperacusys og meniere Siri Merete Bergseth Audiograf og tinnitus terapeut Marte Uggen Audiopedagog med mastergrad om CI DH EKSPERTENE Nye apparater etter seks år Jeg startet med høreapparater for seks år siden. Jeg hadde fått time hos audiograf for å teste hørselen og sette i gang med å prøve ut nytt apparat. Jeg startet med utprøving i desember 2011. Trodde derfor at jeg kunne prøve nye apparater i desember 2017, siden det da var gått seks år. Jeg fikk da beskjed om at NAV hadde skjerpet reglene og at jeg ikke kunne få nytt apparat før 14.april 2018, siden jeg skrev under på å ha mottatt apparatene mine i april 2012. Jeg mente jeg hadde rett til å prøve ut nye apparater i god tid før de seks årene var gått. Hva er rett? Jeg har jo lyst til å teste litt ulike apparater for å finne det som passer meg best. Det har jo skjedd mye på apparatfronten de siste årene. Konrad Drangsholt, Kristiansand Etter å ha konferert med NAV forvaltning har jeg fått opplyst at man kan få nye høreapparater etter seks år, og det er dato for når apparatene du ble tildelt som er ny dato for når det kan tildeles nye høreapparater etter seksår. Det vil si at om du fikk apparater 14. april 2012, kan det tildeles nye høreapparater 14. april 2018 eller senere. Tidspunktet for når man starter utprøvning av nye apparater har ingen bestemt tidsfrist, og NAV legger seg heller ikke opp i det. Når man får et høreapparat på prøve, sendes det inn en forhåndssøknad om stønad til NAV. Mange tror at dette er endelig tildeling på høreapparatene, men det er det ikke. Det man skriver under på forhåndssøknaden til NAV er at du overtar ansvaret for høreapparatene i prøveperioden. Vi får vanligvis vedtak fra NAV i løpet av to uker til en måned. Man kan prøve ett til flere sett høreapparater i prøveperioden, og de apparatene du ender opp med blir tildelt den dato tilpasningen er så optimalt som man kan forvente å oppnå. Den dagen dette skjer vil audiografen fylle ut del B av søknadskjemaet og gjøre det fullstendig med endelig tildelingsdato, underskrift og stempel. Dette står også beskrevet på selve søknadskjemaet. Tidspunktet for når man starter utprøvning av nye høreapparater blir derfor satt ut i fra når man kan innvilge nye høreapparater. Det blir opp til klinikken du går til å bestemme dette. Det er flere forhold som avgjør hvor raskt du kan få time, dette være seg venteliste, eller om det er nødvendig med ny henvisning eller ikke. Du har totalt seks måneder på å prøve ut et høreapparat, og de aller fleste finner sitt høreapparat innen den tiden. Om det er nødvendig å prøve flere apparater, vil dette gi forlenget prøvetid, men man skal ikke ha et høreapparat på lån i mer enn seks måneder. Det er mange muligheter med dagens apparater, men i bunn og grunn har alle apparatene de samme funksjonene og samme tilbud på tilbehør for oppkobling til tv, telefon og eksterne mikrofoner. Det er viktig at dine behov kommer frem så godt som mulig i konsultasjonen. Det er på den måten audiografen kan plukke ut apparater som kan være gode for deg. Til syvende og sist er det selve lydbildet som er avgjørende for hvilket apparat du ender opp med, ikke nødvendigvis oppkobling til telefon eller annet. Siri M. Bergseth

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018