Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 39

26 Din Hørsel 01 2018 05/17 Lytting 06/17: Samtale 07/17: Telefoni >> 01/18: Varsling SØKELYS PÅ DH HJELPEMIDLER Dette er erde og siste del i Din Hørsels serie om hørselstekniske hjelpemidler. Artiklene er skrevet av audioingeniør Gudvin Helleve ved NAVs hjelpemiddelsentral i Vestfold. Helleve er med i den nasjonale ekspertgruppen som velger ut og prioriterer hvilke hjelpemidler som skal inngå i NAVs samlede tilbud. Når varslingshjelpemidlene er på plass, ser vi dem som enkle ting som bare er der og fungerer uten at det trengs betjening av hjelpemidlene i nevneverdig grad. Vi har også hørt at nå som høreapparatene har blitt så bra, er det mindre behov for varslingshjelpemidler. Selv om vi hører tale bedre enn noen LIVSNØDVENDIG VARSLING gang med nye og bedre høre- apparater, utfører de ikke mirakler. De fleste vil også ta av seg høreapparatene om natten. FORTSATT NØDVENDIG Selv med et ganske stort hørselstap vil de fleste høre mange lyder rundt seg. Det vanlige er at hørselstapet er størst Hjelpemidler for varsling er den kategorien hjelpemidler som lett kan undervurderes. Normalhørende vil ofte ikke forstå problemstillingen – varslingslyder er jo så kraftige. Må unngås. Riktig varslingsutstyr kan forhindre tap av liv og eiendommer. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018