Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 39

24 Din Hørsel 01 2018 Navn: Georg Magne Træland Alder: 63 Bosted: Hisøy, Arendal Yrke: Leder Hørselssentralen Sørlandet Sykehus HF HLF-tilknytning: Samarbeidspartner Type hørselshemming: «Støydip» etter førstegangstjenesten Aktuell: 50 års-feiringen til Hørselssentralen Sørlandet Sykehus 10 SPØRSMÅL Tekst og foto Tor Slette Johansen Hva opptar deg mest i dag? I den siste tiden har det vært forberedelsene til 50 års-feiringen vår 14. februar. Jeg har blant annet forberedt et foredrag om «audiologiens historie». Det er et foredrag om audiologien både nært og fjernt, om hørselsomsorgen her sør, i Norge og i verden. Hva er det gode liv for deg? Jeg har på mange måter fått lov til å leve det gode liv. Det gjelder både privat og i yrkeslivet. De sa «Join the Navy and see the World». Jeg sier "Join Audiology and see the World". Jeg har gjennom arbeidet fått utallige venner og kollegaer både nært og fjernt, og det setter jeg umåtelig pris på. Hvilken hendelse eller person har påvirket deg mest, og hvorfor? Det må bare bli min kone gjennom snart 40 år som gikk med på å flytte fra sitt hjemsted Oslo og ned til eller hjem til Sørlandet i 1984/1985. Hvilken drøm ønsker du skal være oppfylt om ti år? Jeg håper at vi da endelig skal kunne si at vi har fått en helhetlig hørselsomsorg. Jeg rotet for noen dager siden gjennom mitt bibliotek over hørselsrelaterte utredninger og der fant jeg en rekke utredninger som hadde ambisjoner om å skape en helhetlig hørselsomsorg. Den første og beste av disse var fra 1976. Hvis du kunne leve ditt liv om igjen, hvilke valg ville du da tatt? Jeg har tre barn jeg er ufattelig stolt av, og de har alle tatt de valgene jeg ville ha tatt. Hvis du hadde ti millioner å gi bort, hvem ville du gitt penger til? Jeg hadde i anstendighetens navn prøvd å hjelpe internflyktninger i Syria. Hvilken bok/bøker har du på nattbordet? Nattbordet er for meg et dumt sted å ha bøker som jeg oppriktig ønsker å få lest. Du har invitert gjester en lørdag kveld, hva vil du servere dem? Sørlendinger serverer alltid skalldyr og ræger. Hva er din sterkeste HLFopplevelse? Det å delta på lokale HLF-arrangementer kan være en sterk opplevelse, men kan også være desillusjonerende. Hvilke saker synes du HLF bør prioritere å jobbe for? Noen av oss gamlekara som har prøvd å være aktive i «byggingen» av norsk hørselsomsorg ser nå at vi i Norge står ganske aleine i verden. Vi har ikke lenger rollemodeller hverken nært eller fjernt. Og for å utvikle den norske hørselsomsorgen trenger vi en TenkeTank for hørsel. Vi kan, tror jeg, ikke lenger satse på at modellene for vår hørselsomsorg finns der ute i verden. Vi må sjøl finne ut hvordan vi skal bruke våre ressurser til beste for våre hørselshemmede. Da trenger vi å tenke og tanke sjøl. En TenkeTank for hørsel Georg Magne Trædal mener vi trenger en TenkeTank for å utvikle den norske hørselsomsorgen.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018