Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 39

22 Din Hørsel 01 2018 TEMA: ELDRE Else Vengnes Grue i Asker har et langt yrkesliv bak seg i helsevesenet som sykepleier, underviser og senere som forsker på eldre med blant annet hørselshemming. -God kommunikasjon er en av nøklene til god livskvalitet, også for pårørende, sier hun. Tekst Tor Slette Johansen Foto Privat I Kristiansand bor hennes mor Margit på 103 år på sykehjem. Det er langt unna, og Grue skulle gjerne vært hos henne oftere. Men hun vet de ansatte på sykehjemmet gjør en god jobb, og er trygg på at hun blir godt ivaretatt. De vet i likhet med Grue at god kommunikasjon er vesentlig for en bra tilværelse for eldre hørselshemmede. For åtte år siden forsvarte Grue sin doktoravhandling «Syn- og hørselsvikt hos eldre», hvor hun blant annet pekte på at syn- og hørselssvikt er svært vanlig blant eldre som får kommunale hjemmetjenester og blant eldre akutt innlagt på sykehus. Utfordringene øker med alderen. GODE HJELPEMIDLER Else Vengnes Grue er godt kjent med hørselsutfordringer også på hjemmebane. Hennes mor er hørselshemmet, hennes avdøde far brukte høreapparat, det samme gjør andre i familien. – Mor synes det er spennende å leve og holder seg godt orientert om hva som skjer i inn- og utlandet. Hun er flink til å bruke høreapparatene sine, godt påvirket av familien, og i det daglige helsepersonellet på sykehjemmet. Moren har fått flere personlige hjelpemidler som er nødvendig for at hun skal fungere optimalt i hverdagen, blant annet infrarød lydforsterker til tv- en og en Lydia fasttelefon for kontakt med omverdenen. Hun har en taleforsterker liggende i tilfelle høreapparatene ikke virker eller blir vanskelig å bruke. Da hun bodde i leilighet, for et halvt år siden, hadde hun teleslynge for tv og brukte periodevis en bordmikrofon når hun ville snakket med flere. Hun hadde varslingsanlegg for telefon, dørklokka og brann. TILRETTELEGGING Med fingre som ikke lenger er myke som i ungdommen, får hun nå den hjelpen hun trenger til rengjøring og til å skifte batterier og slanger på høreapparatene. – Avdelingen har ordnet det slik at én pleier er ansvarlig og hjelper henne med det daglige, blant annet med å sjekke høreapparatene hver morgen. Grue ønsker at alle ansatte på sykehjemmet har kunnskap om hørselssvikt hos eldre, om bruken og vedlikehold av hørselshjelpemidler, og om hvordan kommunisere med eldre med nedsatt hørsel. Hun ønsker at sykehjem har teleslynge i fellesrom slik at eldre med høreapparat kan følge med på radio og tv. Hun ønsker at personalet bruker mikrofon og høyttaleranlegg i samlinger slik at det blir mulig for eldre å høre det som blir sagt og delta i samtaler. Hun ønsker at rommene har gode akustiske forhold, blant annet unngår gjenklang, noe som forstyrrer oppfattelsen av tale og musikk. Det er behov for regelmessig kontroll/testing av hørselen med tanke på hjelpebehov og fjerning av ørevoks. De fleste har nedsatt hørsel, og den blir normalt svekket. – Sykehjem og de som arbeider der har et utviklingspotensial på dette området, sier Grue. Den gode samtalen Mor synes det er spennende å leve

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018