Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 39

20 Din Hørsel 01 2018 3 like symboler gir gevinst ▼ ▼ OVER 29.000 GEVINSTER ▼ 30 kr VINN OPPTIL 300.000,- Hørselslotteriet 2016 SKRAP OG VINN 300.000,- EKSTRA- SPILL MÅ IKKE SKRAPES 3 like symboler gir gevinst ▼ ▼ OVER 29.000 GEVINSTER ▼ VINN OPPTIL 300.000,- Hørselslotteriet 2016 30 kr SKRAP OG VINN 300.000,- EKSTRA- SPILL MÅ IKKE SKRAPES MORTEN har ordet DH KRYSS ORD Løsningen må være hos oss innen 5. mars 2018. Sendes til HLF, postboks 6652 Etterstad, 0609 Oslo merket X-ord, eller du kan sende løsningssetningen til kryssord@hlf.no Aase S Dalset, 6360 Åfarnes Gunnar Haug, 2312 Ottestad Tormod Bjerkelid, 8160 Glomord 10 5 2 Vinnere 06/2017 Grethe A Winge, 3732 Skien GToril Øisund, 0678 Oslo Olav Bye, 6413 Molde 10 5 2 Vinnere 07/2017 En trygg og aktiv alderdom HLF - Hørselshemmedes Landsforbund - skal avholde sitt landsmøte i år i juni. I disse dager sender vi ut høringsutkast til neste periodes handlingsprogram. I handlingsprogrammet har vi foreslått at HLF i neste periode skal ha tre hovedfokusområder: Forebygging, behandling og rehabilitering, universell utforming og tilgjengelighet. Alle tre er viktige fokusområder for å oppnå HLFs visjon om å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede og å forbygge hørselsskader i befolkningen. Vi kan konstatere at hørsel er en av våre største helseutfordringer. Det blir stadig flere hørselshemmede i Norge. I 2020 passerer vi én million. Gode tilbud på hørselsområdet er en nøkkel til god folkehelse. Det gjelder i alle livsfaser. Barn som får god lyd blir trygge og kompetente på å delta språklig og sosialt. Ungdom skaffer seg utdanning og arbeid. Voksne beholder og utvikler seg i jobben. Eldre sikres god livskvalitet og kan bo trygt i eget hjem lenger. Vi har i HLF bestemt oss for å fokusere spesielt på eldre dette året, og blant annet bestemt at årets Hvert Øre Teller- kampanje skal handle om eldre sin situasjon og deres utfordring innen hørselsområdet. Dette er et område der myndighetene og helsetjenesten må få større innsikt og kompetanse. Ny forskning dokumenterer blant annet at behandlet hørselstap hos eldre gir ni prosent redusert risiko for å utvikle demens. I vårt forslag til handlingsprogram har sentralstyret forslag til konkrete målområder når det gjelder eldres behov og rettigheter. Vi vil arbeide for at eldre skal ha rett til nødvendige hørselstekniske hjelpemidler og tolk. HLF skal ha fokus på at hørselstap hos eldre følges opp, og at det tilbys tiltak for å avhjelpe kommunikasjonsvansker ved å styrke ferdigheter på kommunikasjon og samhandling, selvstendighet og kognitiv funksjon. Vi vil arbeide for at primær- og spesialisthelsetjenesten skal ha kunnskap om sammenhengen mellom ubehandlet hørselstap og utviklingen av demens samt dårligere kognitiv funksjon og livskvalitet. Eldre skal ha rett på en trygg og aktiv alderdom. Morten Buan Forbundsleder

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018