Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 18 of 39

Din Hørsel 01 2018 19 TEMA: ELDRE hørselsutfordringene som jeg kan hjelpe. Likepersoner, eller hørselshjelpere som de også kalles for høreapparatbrukere, skal bistå brukerne med for eksempel skifte av batteri og slanger, informere om bruk og stell av høreapparater, gi råd og tips om hvordan man kan forholde seg til hverdagens små og store problemer, og hvor man kan henvende seg for å få løst et problem. – Men vi er mer enn tekniske hjelpere. Vel så viktig er den gode samtalen. Mange eldre hørselshemmede er ensomme. Mange bor hjemme, flere av dem altfor lenge, og mangel på stimuli, impulser og sosial kontakt kan utvikle seg til uønsket ensomhet, depresjon og forvirring. I verste fall kan ubehandlet hørselstap eller liten eller ingen bruk av høreapparater utvikle seg til demens. GODE LYTTERE De viktigste egenskapene til en likeperson er interesse for å hjelpe andre, å være glad i mennesker og ha empati. Ervervede kunnskaper er viktig, og god formidlingsevne er et absolutt pluss. – Vi skal lytte mer enn vi snakker. Det er viktig at brukeren er aktiv, for målet er jo at brukeren med omsorgstjenestens og vår hjelp skal være selvhjulpen og selvstendig. – Vi skal ha respekt for den hørselshemmedes historie og situasjon. Selv om likepersonen og brukeren har samme utfordringer, har vi ulik historie og bakgrunn. En hørselsutfordring er veldig individuell, og vi må fokusere på brukerens utfordringer, ikke våre egne. HLFs likepersoner dekker alle brukergrupper (se faktaboks) i alle aldre. – Derfor er det så bra å se at stadig flere unge deltar på våre likepersonkurs. Årets første kurs i slutten av januar talte 33 deltakere, gledelig nok mange unge fra både HLFU og fra foreldre og barn-gruppen. SAMARBEID I ASKER De siste årene er det ikke bare blitt flere likepersoner i HLF Asker, men laget har også over tid utviklet et nært og godt samarbeid med ergoterapitjenesten i kommunen. – Vi har møter en gang i halvåret med ergoterapeut Eva Adolfsen og kommunens tre audiografer og to audiopedagoger. Her kartlegger vi den aktuelle situasjonen og legger en plan for hvordan vi skal legge opp arbeidet den nærmeste tiden. Fagpersonene tar seg av behandlingen av de hørselshemmede som trenger hjelp, mens vi like personer får forespørsler om å følge opp etter at behandling er avsluttet. I vanskelige tilfeller samarbeider vi også underveis i behandlingsforløpet. FÅR GOD HJELP 87 år gamle Kari Normann er en av mange som bruker tilbudene på Vollen Seniorsenter flittig. Hun er der gjerne to-tre ganger i uken, også når HLFs likepersoner er der én gang i måneden. – Jeg får veldig god hjelp av likepersonene. Og nå skal de hjelpe meg med å få koblet til telespolen på høreapparatet mitt slik at jeg jeg få nytte av teleslyngen som er installert her på senteret. Vi prater og drikker kaffe og jeg får bare med meg halvparten av det som blir sagt. Jeg må få med meg alt, vet du. INN I UTDANNINGEN Brit Mari Edv. Sande innrømmer at det gode samarbeidet de har i Asker til dels er personavhengig. – Det har hele tiden vært veldig god kjemi mellom Eva Adolfsen og meg. Så det handler litt om personkjemi. Litt synd egentlig, for kommunene selv burde legge til rette for et samarbeid uavhengig av enkeltpersoner og ildsjeler. – Det trenger alle kommuner, og derfor er det helt avgjørende at kunnskap om og forståelse for eldre hørselshemmedes daglige situasjon blir en naturlig del av grunnutdanningen for alle som skal ut i pleie- og omsorgssektoren. BANK PÅ ALLE DØRER Til kolleger i andre HLF-lag i Norge som arbeider for en bedre hørselsomsorg for sine eldre medlemmer, har Sande følgende råd: – Ta kontakt med ergoterapitjenesten. Ta kontakt med helse- og rehabiliteringstjenesten. Ta kontakt med hjemmehjelptjenesten. Ta kontakt med lokale politikere, gjerne ordføreren, og forklar hvor viktig god hørselsomsorg er. Skaff en kontakt på hvert sykehjem og omsorgsbolig. Bruk lokale medier. Ikke la noe være uprøvd, sier Brit Mari Edv. Sande. På kurs. 33 nye likepersoner samlet i Hørselens Hus i Oslo til første samling i likepersonutdanningen. HLF har i dag cirka 650 likepersoner/ hørselshjelpere fordelt på alle brukergruppene, og i alle fylker. Det er flest likepersoner for høreapparatbrukere. Likepersoner opplæres og sertifiseres gjennom to kurstrinn. Du kan lese mer om likepersonordningen og finne likepersoner i ditt fylke eller din kommune på https://www.hlf.no/hlf-lokalt2/ PS

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018