Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 39

18 Din Hørsel 01 2018 TEMA: ELDRE Tekst og foto Tor Slette Johansen Brit Mari Edv. Sande i HLF Asker har vært likeperson for høreapparatbrukere og tinnitusrammede siden 2007. Lokallaget har nå seks likepersoner fordelt på flere brukergrupper, og den syvende er under utdanning. Selv har hun undervist om hørsel på helsefaglig linje på Rud videregående skole i Bærum, om blant annet konsekvenser av nedsatt hørsel og hvordan helsepersonell kan hjelpe de hørselshemmede på sykehjem eller i omsorgsboliger. Praktiske oppgaver som å demontere propper og slanger fra høreapparatet og batteriskifte står også på programmet. Hun forteller om HLFs likepersonordning på rehabiliteringskurs på HLF Briskeby, og skal informere om det samme til Voksenopplæringen i Asker. BRUKERNES HJELPER Likepersonens rolle er å bistå hørselshemmede som har de samme utfordringene som likepersonen selv har. – Jeg er høreapparatbruker og har tinnitus, og det er brukere med disse LIKEPERSONEN spiller en viktig rolle Samarbeid med den kommunale omsorgstjenesten og oppfølging av HLFs likepersoner er alfa og omega for at hørselshemmede skal få en god alderdom. I godt selskap. 87 år gamle Kari Normann får god hjelp av HLF Askers likepersoner Marit Lein (til venstre) og Bjørg Madsen til både stell av høreapparatet og en god prat om hverdagen på Vollen Seniorsenter i Asker. Bak likeperson og en ildsjel for en samordnet hørselsomsorg i Asker, Brit Mari Edv. Sande.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018