Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 16 of 39

Din Hørsel 01 2018 17 TEMA: ELDRE Tekst Tor Slette Johansen Tidlig innsats er en gjennomgående satsing for Trondheim kommune frem til 2020. – Målet er at tidlig innsats skal bidra til å bedre kvaliteten på tjenesten, og yte tjenesten til flere. Den planlagte kursserien "Leve md hørselstap» er i utgangspunktet rettet mot seniorer med nedsatt hørsel. Men vi ønsker også å gi tilbud til mennesker som har hørselsproblemer, men som ennå ikke er høreapparatbrukere, sier audiograf og ergoterapeut for voksne og eldre Lise Høiberg ved kommunens enhet for ergoterapitjenester. MANGE HENVENDELSER Planen er å starte opp med et kurs med 15 deltakere til høsten. – Men først må vi få finansieringen på plass. Vi har søkt fylkeskommunen om midler og vi planlegger å søke om midler fra Extrastiftelsen. Med midlene på plass og hvis dette blir en suksess, er planen å øke antall kurs og dermed deltakere i årene som kommer. Det var ergoterapitjenesten som tok initiativ til kartlegging og mulige tiltak etter å ha mottatt mange henvendelser fra innbyggere med hørselsutfordringer. – Vi har hatt tett og bred dialog med fagmiljøene, blant annet HLFs likepersoner, og kartleggingen viser at det er et stort behov for informasjon, veiledning og råd om hvordan hørselshemmede kan opprettholde deltakelse og mestre hverdagen aktiviteter med sitt hørseltap. FORMIDLE KUNNSKAP Det er mange temaer kursdeltakerne vil bli informert om. – Informasjon generelt om hørsel og konsekvenser av et hørselstap, hva kan være utfordrende, hvem kan man kontakte, hvilke oppfølging/tiltak er man motivert for er grunnleggende temaer. Avspenningsøvelser, mestring av hverdagsaktiviteter, sorg, fornektelse og ny identitet som hørselshemmet, stressmestring, rettigheter, bruk og stell av høreapparater, hørselstekniske hjelpemidler – alt dette og mange andre er spørsmål vi allerede får og som det åpenbart er behov for å formidle kunnskap om. Trondheim satser på seniorer Etter mange henvendelser tar nå ergoterapitjenesten i Trondheim initiativ til læring- og mestringskurs for seniorer med nedsatt hørsel. Mestring. Trondheim ønsker å gi kommunens eldre hørselshemmede læring- og mestringstilbud. Illustrasjonsfoto: Colourbox Vi er 5 faglig oppdaterte og engasjerte audiopedagoger som tilbyr • lyttetrening • kommunikasjonstrening • rådgivning og veiledning Opplæringen og treningen for både barn og voksne legger til rette for økt taleoppfattelse og bedre kommunikasjon, slik at du i større grad kan ta del i fellesskapet. Oppfølgingen dekkes av Helfo etter henvisning fra lege. Buskerud Linda Haugen Tlf: 91886970 audiopedagoghaugen.no Oslo/Akershus Charlotte Caspari 97516349 cc-audiopedagog.no Rogaland Gro Anita Aa. Moen 90012093 audiopedagogmoen.no Sogn og Fjordane Karen Marie Elvik Svoen 97578715 sms-senteret.no Vestfold Anne Kristine Grønsund 97169438 vestfoldhorsel.no Gir hørselen din deg utfordringer? Strever du med å oppfatte hva folk sier? Kanskje opplever du å falle utenfor fellesskap? Se hjemmesider eller ta kontakt for mer informasjon! Annonse CC.indd 1 31.01.2018 15.22 ØKT LIVSKVALITET – Vi vil være aktive for å gjøre dette lavterskeltilbudet kjent for målgruppen, blant annet ved aktivt å oppsøke ulike arenaer hvor vi møter mennesker med hørselsutfordringer. Målet er å skape trygghet, økt livskvalitet og fremme en tjenestekvalitet som sikrer en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, sier Lise Høiberg.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018