Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 39

16 Din Hørsel 01 2018 TEMA: ELDRE Tekst og foto Tor Slette Johansen Pilotprosjektet «Moderne hørselsomsorg nærmest mulig brukeren» er nå avsluttet, og går over i en ny fase (se sidene foran). Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten i 12 kommuner på Ringerike og i Hallingdal fikk tilbud om hørselsfaglig opplæring av ansatte ved HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT). Cirka 600 ansatte deltok på rundt 50 kurs i regionen. NY KUNNSKAP Anne-Hilde Tangen ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter var en av dem. Hun er selv ikke plaget med noen hørselsutfordringer, men har møtte flere pasienter med hørselsplager gjennom sine 20 år i pleie- og omsorgstjenesten. – Kurset på tre timer var obligatorisk for alle. Jeg skvatt litt da jeg fikk innkallelsen, og tenkte at dette var da en merkelig prioritering. Må alle være med? Og bare tre timer, vil det gi meg noe som helst? Men jeg hadde ingen store motforestillinger, og er alltid mottakelig for ny kunnskap. ENKLE METODER Anne-Hilde fikk seg en positiv overraskelse. – Kurset var kjempebra og kjemperelevant. Jeg fikk mye ny kunnskap om ting jeg aldri hadde tenkt på, kunnskap som jeg uten tvil burde ha fått for mange år siden. Jeg kjente meg igjen i tidligere situasjoner hvor kommunikasjonen mellom en pasient og meg ikke har fungert optimalt. – For eksempel lærte jeg at vi ikke skal skrike til hørselshemmede, men snakke tydelig. Vi skal ikke stå med ryggen mot vinduet slik at ansiktet faller i mørke, heller ikke snakke med ryggen til pasienten. Dette er bare noen eksempler på helt enkle ting som vil gjøre kommunikasjonen mye bedre. Og sikkerheten for pasienten bedre. KAN FORVEKSLES Kurset inneholdt også mye informasjon om hørsel, om hvordan øret fungerer, hva som skjer ved et hørselstap, bruk av hørselstekniske hjelpemidler, skifte av batteri og mye annet som er relevant i omgang med og pleie av hørselshemmede. – Jeg har en bekjent som har fortalt at hennes hørselstap først ble oppdaget da hun ble utredet for en veldig plagsom migrene. Etter at hun fikk høreapparat forsvant migrenen for godt. Det viser at hørselsplager kan være kimen til andre plager, ikke minst at hørselstap kan tolkes som demens. FØLGER BEDRE OPP Oppdager Anne-Hilde Tangen og hennes kolleger ubehandlet hørselstap eller liten eller ingen bruk av tildelte høreapparater hos sine pasienter, tar de kontakt med ergoterapitjenesten for kartlegging og eventuell bistand til å skaffe nødvendige hjelpemidler. – Vi oppfordrer høreapparatbrukerne til å bruke apparatene sine og forteller hvorfor det er viktig. Og en litt «sovende» del av arbeidsinstruksen om å hjelpe med å bytte batterier og gi annen hjelp til hørselshemmede pasienter, er nå blitt en høyst levende del av arbeidsdagen. SAVNER DOKUMENTASJON Det eneste Anne-Hilde savner, er en brukermanual med den informasjonen som ble gitt under kurset. – Det var veldig mye informasjon på én gang, og mye blir fort glemt. Med en enkel bruksanvisning eller en nettside med informasjon, vil vi lettere kunne beholde og pleie de positive «vibbene» vi fikk. For de eldre fortjener å få en så god livskvalitet som mulig, sier Anne-Hilde Tangen. Til nytte. Fagsykepleier Anne-Hilde Tangen ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter har hatt stor nytte av kurs om hørsel. -En aha-opplevelse Fagsykepleier Anne-Hilde Tangen skjønte ikke helt hvorfor hun ble innkalt til et kurs om hørsel. Men etter tre timer fikk hun en aha-opplevelse hun ikke ville vært foruten.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018