Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 39

12 Din Hørsel 01 2018 DH TEMA: ELDRE Tekst og foto Tor Slette Johansen Audiograf og audiopedagog Jorunn Solheim ved Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo har forsket på eldre hørselshemmede i flere år og publisert flere artikler om temaet. Hun har tidligere slått fast at mange eldre ikke er flinke nok til å bruke sine høreapparater. Det er anslått at drøye tjue prosent av tildelte høreapparater brukes i liten grad. – Likevel, det er viktig å slå fast at de fleste bruker sine høreapparater – og de bruker dem daglig, sier Solheim FOR MANGE IKKE-BRUKERE En ny undersøkelse med bruk av datalogging viser at eldre bruker sine tildelte høreapparater seks timer i snitt per dag seks måneder etter tilpasning - henholdsvis 4,5 timer blant nye høreapparatbrukere og 7,5 timer blant erfarne brukere. – Dette må sies å være oppløftende tall selv om vi vet at det kan endre seg over tid. Gledelige tall til tross: 15,5 prosent av de spurte bruker dem ikke i det hele tatt, mens 10,5 prosent bruker dem en time eller mindre. – Det er viktig å ta tak i de «dårlige» brukerne og prøve å finne ut hvor utfordringene ligger. Studien viser at tre hyppigst innrapporterte problemstillingene er knyttet til selve håndteringen av høreapparatene, lydkvalitet og problemer med propper eller domer. Dette er ikke uvanlig blant den alminnelige høreapparatbruker, men spesielt for eldre på institusjon som er avhengig av hjelp vil dette kunne gi negative utfall. Det kreves nemlig et minimum av opplæring, oppfølging og hørselskunnskap blant de ansatte for å kunne bistå sine beboere. Og de må vite hvor de skal henvende seg når egen innsats ikke strekker til. Et besøk hos audiograf eller bistand fra en audiopedagog kan snu nederlag til suksess. Det er derfor en forutsetning at eldre som lar være å bruke sine apparater eller bruker dem lite, blir fanget opp på et tidlig tidspunkt. ØKTE BRUKEN Jorunn Solheim og Louise Hickson, som også står bak denne undersøkelsen, gjennomførte motivasjonsintervjuer (MI) med de som tilhørte gruppene 15,5 og 10,5 prosent, GOD MOTIVASJON gir gode resultater Eldre bruker sine høreapparater seks timer i snitt per dag seks måneder etter tilpasning, viser en fersk undersøkelse. Motivasjonsintervjuer økte bruken med to timer daglig hos ikke-brukere. Vi kan aldri godta at eldre hørsels hemmede blir en kasteball Lovisenberg Diakonale sykehus inviterer nå sine høreapparatbrukere og pårørende til et opplæring- og veiledningstilbud ved sykehuset. Tilbudet kommer i tillegg til den ordinære oppfølgingen. Her vil det gis informasjon om hvilke tjenester sykehuset kan tilby, hva man kan forvente seg av høreapparatene, vanlige problemstillinger knyttet til bruk, kommunikasjons- og mestringsstrategier, informasjon om hørselstekniske hjelpemidler, samt annen informasjon som kan være nyttig for høreapparatbrukere. Det vil være audiograf og audiopedagog til stede, representanter fra HLF, fra Rådgivningskontoret for syn og hørsel og representanter fra Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse. Brukerne vil her få møte andre høreapparatbrukere i en uformell samling på 8-12 personer, og det vil bli lagt til rette for spørsmål og erfaringsutveksling. Informasjonsmøter Økt bruk. Audiograf og audiopedagog Jorunn Solheim er veldig fornøyd med at motivasjonskurs øker tidsbruken av høreapparater hos eldre hørselshemmede.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018