Norsk Fiskerinæring

utgave 1 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/936948

Contents of this Issue

Navigation

Page 95 of 143

96 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2018 Sigbjørn Folland legger ikke skjul på at det har svingt kraf- tig i løpet av familiebedriftens 90 år i denne næringen — også etter at han overtok for 20 år siden. I perioden 2007 til 2011 sank omsetningen fra 70 til 19 millioner kroner, og underskuddene varte ved helt til 2013. Så snudde det fullstendig. — Ja, det var tøffe år. Vi hadde jo finanskrisen i 2008 og krisestemning med de- valuering på Island. Konkur- ransen ble veldig tøff, med ekstremt lav eurokurs. Det var mye som jobbet imot. Men vi overlevde. — Hvorfor snudde det? — Kort fortalt på grunn av fallet i oljeprisen, som igjen svek ket kronekursen. Da had- de vi i hvert fall muligheten til å tjene penger igjen. Men det var en tøff jobb med å vinne tilbake tapte markeder, sier sjefen i Sigurd Folland AS. — Det tok litt tid, men i dag ser det veldig bra ut, leg- ger han til. Det er det hold i. 2017 var et nytt bra år med omsetningsre kord og forhå- pentlig vis litt igjen på bunn- linjen, skal vi tro daglig leder. Omsetningen var ca. 115 millioner kroner basert på salg av ca. 2.500 tonn ferdigvare. Islandsfiske ga kapital Sigurd Folland AS på Nord- møre er utvilsomt en 90-åring i full vigør. Hver dag kommer nye biler med hvitfisk-råstoff inn, før andre biler tar — i hovedsak — filetert og saltet vare ut. Vi er på yttersia av Averøy, hvor vi også finner Folland med gården der Sig- bjørns bestefar Sigurd vokste opp. Han ble født i 1889. — Sigurd var ikke odels- gutt og skjønte fort at han måtte ut av bygda for å skaffe seg arbeid. 14-15 år gammel fikk han jobb på Håholmen, som den gang var et betyde- lig fiskevær. Der trivdes han godt, og der traff han også sin fremtidige kone, Borghild Berg set, datter av Bård Berg- set, forteller Sigbjørn Folland. Ved det gamle klippfiskværet Håholmen var man omtrent så langt ut mot Norskehavet som det var mulig å komme. Nitti salte, svingende år for Sigurd Folland AS Da Sigbjørn Folland tok over roret i Sigurd Fol- land AS i 1999, skiftet han fra produksjon av hel klippfisk til salt filet. To tiår etter har Averøy-be- driften satt ny omsetningsrekord, og daglig leder er trygg på at neste generasjon er klar til å overta roret når tiden er inne. Men svinger gjør det. Sigurd Folland AS med Tjønnøybrua bak. Broen over Reksundet er et av de viktigste bindeleddene i et øyrike som i dag er bundet sammen av vei, og der vi også finner flere aktive fiskeindus tribedrifter. På vei til Langbakken, der årets jubilant ligger, kjører man over Langøya der Edward Johnsen AS og Ole Løvold AS ligger. Kjører man videre over Tjønnøybrua og Tjønnøya, kan man ta til venstre til Honningsøya der Peder B. Sørvik AS er i sving. Også på Ramsøya lengst nord har det vært produksjon; i dag er det fisketurisme. Tar man til venstre midt på Langøya og kjører sør-vestover, er ikke veien lang til Brødrene Jangaards anlegg på Hasløya. For Sigurd Folland AS er veitilknytningen avgjørende både for å skaffe råstoff og for å få varene av gårde.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - utgave 1 - 2018