Norsk Fiskerinæring

utgave 1 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/936948

Contents of this Issue

Navigation

Page 41 of 143

42 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2018 BÅRD SEKKINGSTAD Månedens intervju Fembarns-faren Bård Sekkingstad bor like utenfor Bergen, er utdannet bedriftsøkonom og er daglig leder i Sekkingstad AS. Nå har han nettopp overtatt som eneeier av selskapet på Skaganeset, som selger laks og ørret hel, videreforedlet, fersk og frossen. I fjor passerte konsernomsetningen 3,5 mil liarder kroner. (Foto: Thv jr.)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - utgave 1 - 2018