Norsk Fiskerinæring

utgave 1 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/936948

Contents of this Issue

Navigation

Page 128 of 143

129 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2018 smånytt fra sjømatnæringen Finnmark Barents Fish AS Egils Gate 12, 9980 Berlevåg i Berlevåg kommune, er slettet i Foretaksregisteret. Brønnøysund 10/1-2018 Troms Seafood Tromsø AS er etablert i Tromsø kommune, med adresse Åslandvegen 25 A, 9105 Kvaløya. Selskapet skal drive kjøp, salg og eksport av fisk og fiskeprodukter, og aksjekapitalen er 30.000 kroner. Rolf Andreas Fjeld Nilsen, Åslandvegen 25 A, 9105 Kvaløya, er styreleder. Brønnøysund 7/12-2017 Dyrøymat AS Tverrveien 7, 9311 Brøstadbotn i Dyrøy kommune, har nedsatt aksjekapitalen fra 1.620.000 til 1.535.000 kroner. Nedsettelsesbeløpet på 85.000 kroner skal betales tilbake til aksjonærene. Brønnøysund 3/1-2018 Badderen Fisk AS med adresse Badderen, 9162 Sørstraumen i Kvænangen kommune, er meldt oppløst til Foretaksregisteret. Fred Oddvar Isaksen, Jafet Lindebergs Vei 49, 9162 Sørstraumen, er leder for avviklingsstyr et. Brønnøysund 7/12-2017 Arctic Green Seafood Group AS Ytre Aa, 9454 Ånstad i Ibestad kommune, er slettet i Foretaksre gisteret etter fusjon med Bryt AS, med adresse Torvet 1, 4950 Risør i Risør kommune. Brønnøysund 11/12-2017 Norfisk AS Senjavegen 22, 9012 Tromsø i Tromsø kommune, er slettet i Fore taksregisteret. Brønnøysund 28/12-2017 Nordland SA-Fish AS er etablert i Gildeskål kommune, med adresse Hestøysundet 35, 8135 Sørarnøy. Selskapet skal drive mottak og salg av fisk og skalldyr, og aksjekapitalen er 500.000 kroner. Paul Edvard Svend- sen, Hestøysundet 35, 8135 Sørarnøy, er styreleder og daglig leder. Brønnøysund 17/1-2018 Salten Salmon AS skal drive prosessering og salg av lakseprodukter. Forretningsa dressen er Sjøgata 21, 8006 Bodø i Bodø kommune, og aksjekapita len er 600.000 kroner. Geir Wenberg, Hammarn 36, 9003 Bodø, er styreleder. Brønnøysund 3/1-2018 Wenberg Fiskeoppdrett 2 AS er stiftet i Fauske kommune, med adresse Straumøyveien 28, 8211 Fauske. Selskapet skal drive oppdrett av fisk, og aksjekapitalen er 30.000 kroner. Geir Wenberg, Hammarn 36, 8003 Bodø, er styre leder og Hans Ørjan Wenberg er tilsatt som daglig leder. Brønnøysund 18/12-2017 Prestfjord Havfiske AS Havnegata 19, 8400 Sortland i Sortland kommune, er slettet etter fusjon med Prestfjord AS, med samme adresse. Brønnøysund 7/12-2017 Joker Fisk AS Einangen 259, 8352 Sennesvik i Vestvågøy kommune, er slettet i Foretaksregisteret etter fusjon med Toril Fisk AS, med samme adresse. Brønnøysund 19/12-2017 Edelfisk 3 AS Øksengård, 8250 Rognan i Saltdal kommune, er slettet i Foretaks registeret etter fusjon med Edelfisk 2 AS, med samme adresse. Brønnøysund 9/12-2017 AS Andenes Havfiskeselskap Havnegata 19 B, 8400 Sortland i Sortland kommune, er slettet i Foretaksregisteret etter fusjon med Prestfjord AS, med samme adresse. Brønnøysund 7/12-2017 Fjordfiske AS Hammerveien 131, 8626 Mo i Rana i Mo kommune, er meldt oppløst til Foretaksregisteret. Jan Roger Eriksen, Engheimveien 6, 8890 Leirfjord, er leder for avviklingsstyret. Brønnøysund 29/12-2017 Trøndelag Inderøyfisk v/Øyvind Treider Olsen, er etablert i Inderøy kommune, med adresse Stokkanvegen 214, 7670 Inderøy. Selskapet skal drive foredling og utvikling av fisk og bearbeidede fiskeprodukter basert på lokale ressurser. Øyvind Treider Geir Wenberg er en aktiv kar. Han er blant annet styreleder i Wenberg Fiskeoppdrett 2 AS og i Salten Salmon AS, det førstnevnte selskapet etablert i Fauske kommune, det sistnevnte i Bodø kom mune.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - utgave 1 - 2018