Norsk Fiskerinæring

utgave 1 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/936948

Contents of this Issue

Navigation

Page 12 of 143

13 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2018 • nf's blå • Ta turen til Bergen Om en måneds tid braker det løs igjen. North Atlantic Seafood Forum (NASF) går av stabelen for 13. gang. Vi mener dette er en av de mest spennende møteplassen i norsk sjømatnæring, og anbe- faler også i år alle som har råd og anledning om å legge turen til Bergen fra 6. til 8. mars. Her møtes det meste av toppene i norsk fiskeindustri og -eksport, samt en stort antall ledende aktører fra sjømatnæringen rundt om i verden. Program- met, som du kan lese på www. nor-seafood.com, er spekket med interessante tema og foredrag, Vi sees i Bergen i begyn- nelsen av mars! Er toppen passert? Spørsmålet trenger seg på. 2017 ble jo på mange måter et begiven hetsrikt år. Aldri før har oppdretterne tjent så mye penger. I følge Kontali Ana- lyse satt de igjen med nesten 24 milliarder kroner i ren fortjeneste da nyttårsraket- tene freste fargesprak ende i været. Vi leser tallet, men for de fleste av oss blir det bare abstrakt. 24 milliarder er så mye at vi ikke klarer å relat- ere det til noe jordnært. Det tilsvarer altså 24.000.000.000 kroner, eller med rundt 100 matfiskprodusenter i Norge, ca. 240.000.000 kroner i Tidlig i mars samles de fleste sjømattoppene i Norge til North Atlantic Seafood Forum i Bergen, sikkert også Lerøy-sjef Henning Beltestad, som var en av mange foredragsholdere i fjor. (Foto: NASF)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - utgave 1 - 2018