Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/916110

Contents of this Issue

Navigation

Page 81 of 155

82 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2017 Andøy kommune Kommunevåpenet er delt i blått og sølv. Motivet forestiller en bølge, og symboliserer kommunens nære tilknytning til havet. Knapt 70 fiskebåter med rundt 170 fiskere som i fjor tok på land fisk for vel 250 millioner kroner samt tre aktive fiskekjøpere med en samlet omsetning på rundt 350 millioner kroner. Det er ko rtversjonene av sjø- matnæringen i Andøy kommune. Og om noen lurer på hva som skjer av oppdrettsvirksomhet, er svaret enkelt: null og niks! I Andøy er det først og fremst torsken og saltfisken som regjerer. Vi fortsetter vår farting opp og ned langs norskekysten. I utmålt distanse har vi for lengst passert 15 tusen kilometer. Norge er jo et langstrakt land, og redaktøren må dertil innrømme at plan leggingen av denne serien om Norges viktig- ste sjømatkommuner har vært mangelfull. Rekkefølgen har ikke vært tilpasset geogra- fien, for å si det slik. Åkke som. Nå har vi tatt veien 1.500 kilometere nordover igjen, fra Måløy og Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane til kommunesenter- et Andenes i Andøy kommu- ne lengst nord i Nordland. Vi skal besøke en kommune der fiskerinæringen står sterkt og betyr mye, men som de siste årene nes- ten utelukkende har vært i medias søkelys på grunn av Stortingets vedtak om å ned- legge 333 skavdronen ved Andøya flystasjon når de nye overvåkingsflyene er faset inn på Evenes — ventelig Andenes er administrasjonssenter og det største tettstedet i Andøy, og ligger helt på nordspissen av Andøya. Tettstedet har ca. 2.700 innbyggere. Godt over halvparten av alle i kommunen bor altså her. Vi ser at det ofte blåser i Andenes. (Foto: Ola Bjerrang)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2017