Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/916110

Contents of this Issue

Navigation

Page 40 of 155

41 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2017 Sparebanken Møre skal være en av bedriftens viktigste samarbeidspartnere. Vi skal bidra med kapital, trygghet, kunnskap og erfaring. Vi har omfattende engasjement innen marine og maritime næringer. Dette gir oss god markeds- og bransjekunnskap til å finne de beste løsningene. ENGASJERT BANK Vi ønsker alle våre forbindelser God Jul og Godt Nytt år! Vi ønsker alle våre forbindelser God Jul og Godt Nytt år!

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2017