Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/916110

Contents of this Issue

Navigation

Page 154 of 155

155 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2017 D U E L L E N Frantsen vrs. Tveit Sveen Mariann Frantsen Elin Tveit Sveen 1. Hjelpe til med rekruttering. 1 – 1 1. Bidra til rekruttering og økt kompetanse. 2. Ca. 900 tillatelser. 1 – 0 2. Husker ikke; var det ca. 300? 3. Det er laks. 1 – 1 3. Den skal servere laks. 4. Det vet jeg ikke. 0 – 1 4. 120.000 kroner per tonn i MTB. 5. Larsnes Mek. Verksted AS. 1 – 0 5. Må melde pass. 6. Gunnar Klo AS på Myre. 1 – 1 6. Gunnar Klo AS. 7. Thomas Farstad. 1 – 1 7. Thomas Farstad. 8. Holmefjord, Gullestad, Vartdal 1/2 – 1/2 8. Kommer bare på Gullestad, Holmefjord og og Rasmussen. Viggo Jan Olsen. 9. For et spørsmål! Pass. 0 – 1 9. Tett på 790.000 tonn. 10. Han heter Terje Jensen. 1 – 0 10. Har det på tunga, men......... 7 1/2 – 6 1/2 Spørsmål 1: Hva er «Sett Sjøbein»? Spørsmål 2: Ordningen med utviklingstillatelser for fiskeoppdrett er nå utløpt. Hvor mange tillatelser ble det i alt søkt om? Spørsmål 3: Nylig åpnet den første «Pink- Fish»-fastfoodrestauranten i Oslo. Hva skal menyen bestå av? Spørsmål 4: Hva er prisen per tonn i MTB for de som nå skal kjøpe økt produk- sjonskapasitet i oppdrett Spørsmål 5: Hvilken viktig leverandørbedrift til fiskeflåten er ledet av Jarle Gun- narstein? Spørsmål 6: Nylig fikk et selskap dispensa- sjon for å overta en kystfiskebåt. Hvilket selskap? Spørsmål 7: Hvem er ansatt som adm. direk- tør i det polske lakse selskapet Milarex? Spørsmål 8: Hvilke fem har vært Fiskeridirektø- rer etter 1973? Spørsmål 9: Hvor mange tonn laks sto i norske merder 31. oktober i år? Spørsmål 10: En dyktig fiskerijournalist i «Fis- keribladet» har nylig takket av. Hvem? Svar: 1. Et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen. 2. 898 tillatelser. 3. Laks. 4. 120.000 kroner. 5. Larsnes Mek. Verksted AS. 6. Gunnar Klo AS på Myre. 7. Thomas Farstad. 8. Knut Vartdal (73-78), Hallstein Rasmussen (78-88), Viggo Jan Olsen (88-96), Peter Gullestad (96-09) og Liv Holmefjord (2009-). 779.200 tonn. 10. Terje Jensen. Sist var det «Sett Sjøbein»-sjef Janita Arhaug som måtte bite i gresset. Mariann Frantsen, som leder Pelagisk Forening i Bergen, står frem som stadig vanskeligere å vippe av pinnen. Hun har allerede dokumentert usedvanlig solide kunnskaper om alt som har med fisk og sjømat å gjøre. Denne gangen har vi børstet støv av en tidligere deltaker i «Duel- len», nemlig fiskeoppdretter Elin Teit Sveen i Marø Havbruk AS utenfor Florø. Elin «herjet» noen måneder som «duellant-dronning» i 2005, før hun ble slått av daværende Kontali-analytiker Geir Olav Rødseth. Tidligere bragder er sjelden noen garanti for ny suksess, heller ikke i «Duellen». Det ble jevnt, men da røyken la seg var det bare Mariann Frantsen som sto oppreist. I bokseterminologi ble resultatet 97-96. Un- derveis bølget det frem og tilbake, og den endelige avgjørelsen falt ikke før i siste runde. Elin kom bare ikke på navnet Terje Jensen. Dermed kan vi gratulere Mariann Frantsen med enda en skalp i bel- tet. Til Elin Tveit Sveen sier vi tusen takk for sporty in nsats, og ønsker lykke til videre i den viktige jobben som leder for Bransjegruppe havbruk i Sjømat Norge. Til Mariann Frantsen sier vi vel møtt i 2018. Følg med!

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2017