Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/916110

Contents of this Issue

Navigation

Page 140 of 155

141 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2017 smånytt fra sjømatnæringen Finnmark Nordkyn Sentralfryselager AS er etablert i Gamvik kommune, med adresse Værveien 15, 9770 Mehamn. Selskapet skal eie og drive kjøle- og fryselager. Aksje kapitalen er 200.000 kroner. Finn Nilsen, Jonas Lies Gate 51, 9009 Tromsø, er styreleder. Arne Hjelt- nes er en av styremedlem mene. Brønnøysund 30/11-2017 Sør-Trøndelag Fiskehallen AS Taraldsgårdsveita 11, 7010 Trondheim i Trondheim kommune, er slettet i Fore- taksregisteret. Brønnøysund 30/11-2017 Møre og Romsdal Røyseneset Fiskeriselskap AS er etablert i Giske kommune, med adres- se Nordstrandfjørå 71, 6050 Valderøya. Virksomheten skal drive fiskeriselskap og aksjekapita len er 100.000 kroner. Tore Harald Roaldsnes, Storbakken 18, 6040 Vigra, er styreleder. Brønnøysund 22/11-2017 Nordland Wild Arctic Seafood AS Kråkenesveien 6, 8430 Myre i Øksnes kommune, er meldt oppløst til Fore- taksregisteret. Mikal Steffensen, Kråke- nesveien 6 A, 8430 Myre, er leder for avviklingsstyret. Brønnøysund 20/11-2017 Marinbio AS 8764 Lovund i Lurøy kommune, er slettet i Foretaksregisteret. Det samme gjelder Bensvik Fiskekjøp ANS, med adresse 8063 Værøy i Værøy kommune. Brønnøysund 27/11-2017 Nord-Trøndelag Nesset Sjømat AS med adresse Nesset, 7770 Flatanger i Flatanger kommune, er slet tet i Fore- taksregisteret. Brønnøysund 18/11-2017 Strålende fornøyd med fiskeanlegget i Mehamn, strålende fornøyd med distrikts- kvoten på 3.000 tonn til Mehamn og Lebesby i 2018 og nå sikkert også strålende fornøyd med etableringen av Nordkyn Sentralfryselager AS i Mehamn, der han er styremedlem. Verden smiler til Arne Hjeltnes, og han smiler gjerne tilbake. Til slutt ble det for tøft. Fiskhallen i Trondheim, som lå noen steinkast unna Ravnkloa, er foreløpig sist i en veldig laaaang rekke av spesialbutikker som har måttet gi tapt. Nå er selskapet slettet i Foretaksregisteret. (Foto: Thv jr.) Tore Harald Roaldsnes, tidligere styreleder i Fiskebåt, har etablert «fiskeriselskap», hva nå han måtte legge i det.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2017