Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/916110

Contents of this Issue

Navigation

Page 114 of 155

115 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2017 Ishavspioneren Peter S. Brandal var ein som ville mykje, som fekk folk med seg og som tok til dels dristige val, som då han og broren var samde om å ta seg gjennom isen til Clavering Fjord på Grønland. Satsinga på gruvedrift på Svalbard var ikkje så god forretning, men sette varige spor. (Foto: Ishavsmuseet, Brandal)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2017