Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/916110

Contents of this Issue

Navigation

Page 107 of 155

108 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2017 Akkurat slik vi har lært å se han de siste årene. Som regel alltid engasjert, alltid blid og i fargerik dressjakke fra Moods of Norway. Nå er Øystein Rabben i ferd med å gi seg som tillits mann i Norges Fiskarlag. Men han vil helt sikkert være en flott ressurs for lokallaget og kulturlivet i Austevoll i enda mange år. (Foto: Thv jr.)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2017