Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/916110

Contents of this Issue

Navigation

Page 102 of 155

103 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2017 UNDER AQUA NOR 2017 BLE det snakket om at norsk oppdrettsteknolo gi skulle bli vår nye eksportartikkel. Dette er ikke noe nytt, og har vært påpekt i flere større rapporter. Innovasjon Norge har aktivt drevet eksportfremme av norsk oppdrettsteknologi gjennom flere år. Bare i november og desember i år har det vært arrange menter i Vietnam, Brasil, Indonesia og Russland. Tidligere har forretningsdelegasjoner i regi av Innovasjon Norge besøkt Sør-Afrika, Tanzania, Kenya, Uganda, Vietnam, China og Korea, bare for å nevne noen. I november var altså turen kommet til Indonesia, hvor Innovasjon Norges lokale kontor i Jakarta arrangerte et se- minar om bærekraf tig oppdrett sammen med Ministry of Marine Affairs and Fis- heries. Ikke mindre enn 180 deltagere hadde funnet veien til Fairmont Hotel en onsdag i midten av november. Dagen etter var enda flere samlet til den årlige «Norwegian Seafood Extravaganza» på samme hotell. Enormt land Indonesia er et enormt land. I følge of- fisielle kilder består det av over 17.000 øyer som strekker seg over mer en tre tidssoner — fra Bandah Aceh i vest til Papua på New Guinea i øst. Indonesia er også verdens største muslimske land med et folketall på 260 millioner. 87 prosent er muslimer, ca. 10 prosent er kristne, nesten 2 prosent hinduer og litt under 1 prosent buddhister. Den religiøse tilknytningen varierer sterkt fra område til område. Mens staten Aceh nord-vest på Sumatra er strengt mus- limsk, er Bali nesten fullstendig hinduis- tisk. De østligste provinsene er stort sett kristne. Det religiøse mangfoldet har muli- gens gjort Indonesia litt mindre strengt muslimsk enn f.eks. Malaysia, til tross for at den mus limske majoriteten i Malaysia er mye mindre enn i Indonesia. Med over 17.000 øyer og en kystlinje på over 81.000 km i farvann forskå- net fra monsuner og kraftige stormer, har Indonesia et enormt potensial for utvikling av oppdrett. Generelt sett er vannkvaliteten god, selv om man i tett befolkede områder har store utfordringer med forurensning. Regjeringen har i en årrekke vært interessert i å utvikle op pdrettssektoren, og har kommet med en rekke støttende tiltak. Blant annet har man etablert fors- kningssentre for oppdrett, spesielt innen klekkeriproduksjon av fisk. I flere år har man arbeidet med klekking og startfôr- ing av forskjellige typer group er, som er meget populære og høyt betalte arter. Stor oppdrettsnasjon Indonesia er både verdens nest stør- ste fiskerinasjon og nest største opp- drettsnasjon. Se tabell 1. I 2015 kom Indonesia ligger i Syd-Asia og er i dag verdens nest største sjømatnasjon. Bare Kina er større. I 2016 ble det landet ca. 6,5 millioner tonn fisk i Indonesia, nesten tre ganger mer enn i Norge. Her tunfisk. Av Erik Hempel Indonesia — mulighetenes marked?

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2017