Norsk Fiskerinæring

Utgave 10 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/907462

Contents of this Issue

Navigation

Page 93 of 139

94 "Norsk Fiskerinæring" nr. 10 - 2017 Noen vil kanskje stusse over at vi kaller Lerøy et lakseselskap, og investeringene i Norway Seafoods og Havfisk for «laksepenger». Men selv om Lerøy startet som fiskehandler, er det vel ingen tvil om hvor pengene kommer fra i dag; primært oppdrettsfisken. Så ja; Norway Seafoods er overtatt av «laksepenger»! (Foto: Norway Seafoods) Hvitfiskpenger som ble laksenæring — og fant veien tilbake!

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 10 - 2017