Norsk Fiskerinæring

Utgave 10 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/907462

Contents of this Issue

Navigation

Page 79 of 139

80 "Norsk Fiskerinæring" nr. 10 - 2017 I Europa er bare Russland stør- re. På verdensbasis er Norge trygt inne på topp ti blant de største fiskerinasjonene. Bare Kina eksporterer mer fisk og sjømat regnet i verdi. Som landbruksnas jon er vi en liten fjert. I fiskerisammenheng er vi en internas jonal stormakt. Indonesia og USA. Deretter Vietnam, Russland, Japan og Peru. På niende- plass kommer Norge, hvilket knapt er til å tro. Vi har bare 0,7 promille av verdens befolkning, vel 2 promille av verdens totale landareal og ca. 5,5 promille av verdens havområder. Norge er en lilleputt i de fleste sammenhenger. Likevel er vi verdens nest største eksportør av fisk og sjømat, verdens sjette største produsent av oppdrettsfisk og på niendeplass blant de som fisker mest. I denne artikkelen har vi samlet litt statistikk om verdens fremste sjømat- nasjoner. I antall yrkesutøvere i fiske og oppdrett havner Norge langt nede på listene. I alt er det ca. 56 millioner fiskere og fiskeoppdrettere i verden — 38 mil- lioner fiskere og 18 millioner som jobber med fiskeoppdrett. 47 millioner av dem bor i Asia, nesten seks millioner i Afrika og 2,5 millioner i Latin- og Sør-Amerika. I Europa er det bare vel 400.000, hvorav ca. 15.000 i Norge. Av verdens fiskere og fiskeoppdrettere er altså bare 0,2 promille fra Norge. At vi samtidig er den sjette største produsenten av oppdretts- fisk og den niende største fangstnasjo- nen regnet i volum, forteller alt om hvor utrolig effektivt vi driver i forhold til de aller fleste andre store sjømatnasjoner. Når Kina er verdens desidert største fiskeri- og havbruksnasjon skyldes det mest folkemengden og antall fiskere. Blir det bare mange nok, kan man godt drive fiske med fugler som dukker under vann og henter opp fisken. NORGE — en internasjonal stormakt! Kina dominerer i alle sammenhenger. Uansett hvordan vi regner eller hva vi regner på, er Kina størst. Ingen fisker i nærheten like mye, ingen produserer mer oppdrettsfisk, ingen spiser mer sjømat totalt sett og ingen eksporterer mer fisk. Kina er verdens desidert største fisker- og havbruksnasjon. Alle andre ligger langt, langt bak. Først av alle de andre kommer India,

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 10 - 2017