Norsk Fiskerinæring

Utgave 10 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/907462

Contents of this Issue

Navigation

Page 71 of 139

72 "Norsk Fiskerinæring" nr. 10 - 2017 Det er mange argu- menter for en fiskereid flåte. De fleste av dem holder overhodet ikke vann. De bygger på en misoppfatning om at bare båter eid av fiskere kan sikre lokal verdiskaping. Og selve kronargumentet — å bevare det nasjonale eierskapet til fiskeres- sursene, er helt uten mening. Den eneste be- grunnelsen vi faller for, er at aktive eiere ofte har et stort engasje- ment for det de driver med. Fisken i havet er en felles naturressurs, og da er det viktig at de som får retten til å ut- nytte den virkelig står på. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de argumentene som ofte blir brukt for å rettferdiggjøre at bare aktive fiskere bør eie fiskebåter. Vi skyter dem ned i tur og orden. Argumentene for en fiskereid flåte: Skutt ned i tur og orden! Som man roper i skogen får man svar! Å rope om en fiskereid flåte til denne forsamlingen, høster et rungende ja! I Norges Fiskarlag har man alltid ment at bare aktive fiskere bør kunne eie fiske båter. Alle motargumenter preller av som vann på gåsa. Våre også — garantert! Bildet ble tatt under Landsmøtet i Fiskarlaget i november i år. Her verner man om egne privilegier. (Foto: Thv jr.)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 10 - 2017