Norsk Fiskerinæring

Utgave 10 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/907462

Contents of this Issue

Navigation

Page 53 of 139

54 "Norsk Fiskerinæring" nr. 10 - 2017 Vågsøy Måløy ligger på Vågsøy, Norges 63. største øy. Øya måler litt over 62 kvadratkilometer og utgjør således ca. 35 prosent av kommunens samlede landareal. I serien om viktige norske fiskeri- kommuner har vi fartet opp og ned langs norskekysten. Sist var vi i Vestvågøy midt i Lo- foten. Nå har vi tatt turen 140 mil sørover til en kommune med nesten samme navn, nemlig Vågs- øy i Sogn og Fjordane. Her er Måløy det store kommunesenteret. Vågsøy er Norges fjerde viktigste fiskeri havn og desidert størst i fylket. Kommunen har fiskeribedrifter

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 10 - 2017