Norsk Fiskerinæring

Utgave 10 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/907462

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 139

25 "Norsk Fiskerinæring" nr. 10 - 2017 Mange er bekymret over det fallende fiskeforbruket i Norge. Det bør de også være. Fisk er sunt og noe vi definitivt bør spise mer av. Dette er også et klart råd fra ernæringsforskere og myndigheter, ikke bare i Norge, men i alle land. Likevel er det ingen grunn til panikk. Når tilbudet går ned, les redusert fangst og produksjon av oppdrettsfisk, bør det ikke forundre noen at vi spiser mindre fisk. Rett nok er kjøpe kraften formidabel i Norge. Per innbygger har vi nesten 600.000 kroner å rutte med i løpet av et år. Men mange er heldigvis prisbevisste, og når prisene på laks, torsk og reker skyter i været velger de andre varer i dagligvarekjedenes velfylte hyller. Slik fungerer loven om tilbud og etter spørsel, uansett hvor rike vi måtte være. I 2016 utgjorde det norske hushold ningskonsumet av sjømat ca. 84.000 tonn. Da har vi regnet i produktvekt. Omregnet i rund vekt spiste hver nord mann ca. 53 kilo fisk. Det forteller at vi spiser ganske mye fisk andre steder enn hjemme. Nordmenn spiser ikke mest, men langt mer enn de aller fleste andre i verden. Nylig fikk vi i hende en flott trykksak fra Norges Sjømatråd. «Fiskemarked» gir leserne et kjapt innblikk i konsumutvik lingen i 12 av våre vikgtigste sjømatmar keder, herunder også hjemmemarke det, og vi gleder oss allerede til neste utgave i begynnelsen av 2018. I første halvår i år falt sjømatomsetningen i Norge med seks prosent. Prisene på sjømat har fort satt å stige, og omset ningsvolumet har falt mer enn prisveksten. Volumfallet har vært størst for ferske naturelle produkter og bearbeidede produkter, med hen holdsvis minus 27 og minus 28 prosent sammenlignet med første halvår i 2016. De fem viktigste artene — laks, torsk, reker, makrell og ørret, står for ca. to tredjedeler av sjømatomsetningen i Norge målt i verdi. Av disse hadde kun laks og ørret omsetningsvekst i første halvår i år. Volumet falt, men prisene steg mer enn nedgangen i kvantum. Økte priser på oppdrettslaks har ført til at færre forbrukere velger laks når de Figur 1: Dagligvarehandelen av sjømat i verdi fordelt på de enkelte butik kjedene. Prosentandeler for første halvår 2017. (Kilde: Norges sjømatråd) Coop størst på sjømat I første halvår i år var Coop størst, og sto for 37 prosent av dagligvareomsetning av sjø- mat i Norge. Det markerte en milepæl. NorgesGruppen har jo alltid vært i front, også på sjømaten. I forhold til kjedenes markedsandeler totalt kårer vi Coop som «Kongen av sjømat». Mens både NorgesGruppen og REMA måtte notere nedgang i sjømatsalget i første halvår i år sammenlignet med de seks første månedene i fjor — hen- holdsvis med 9 og 16 prosent, hadde Coop en omsetningsvekst på 9 prosent.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 10 - 2017