Norsk Fiskerinæring

Utgave 10 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/907462

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 139

21 "Norsk Fiskerinæring" nr. 10 - 2017 Geir Ove Ystmark Geir Ove Ystmark Adm. direktør i Sjømat Norge Lokøy Blakstad Furnes Thormodsdottir tar ordet! Statsminister Erna Solberg og vår fremste opposisjonsleder Jonas Gahr Støre, sier det samstemt: Vi skal leve av havet! Det kan oppleves som politiske floskler i en hverdag hvor vi er opptatt av det jordnære og praktiske. Det er uansett en tydelig vilje serklæring som signaliserer tro på sjømatnæringen. Tro på at fisken skal bli stadig viktigere for Norge og norsk velferd. Jeg opplever at de begge bærer frem en industriell visjon på våre vegne. Ikke bare mer oppdrett, men økt kvalitet, mer foredling av sjømaten, mer markedsrettede produkter i kombinasjon med en biomarin satsing på biråvarer og nye arter. I det ligger også klare forventninger fra politikerne og samfun net om at vi må levere. Næringens svar er at vi trenger politisk rom for å drive næring. Vi trenger mer frihet. Hvis våre og samfunnets krav ikke står i samsvar med hverandre, mister vi legitimitet. Derfor har jeg denne gangen valgt å skrive om noe så gammeldags som våre plikter og retter. Bygger vi sam funn, kan det også hende at noen bygger en statue en gang i fremtiden, eller enda bedre, at vi får økt gjennomslag i politik ken. Fra svart hav til lønnsomhet La meg starte med fiskeflåten. Vi har lagt en eventyrlig flott periode bak oss. Det er ikke lenge siden det var tungt og sort. Sildekollapsen på 1960tallet, torskekol lapsen på slutten av 1980tallet og stadig økende overføringer fra staten var bildet av fiskeriene. Det åpnet for strukturtiltak som skulle bringe flåtens samlede fangstkapasitet i samsvar med fiskebestandene. Hensikten var som kjent å skape lønnsomhet. Det har vi absolutt klart! De årlige forhand Det bygges ikke lengre statuer av næringslivsledere. Privat eierskap oppfattes kanskje ikke som viktig for utviklingen av samfunnet vårt. Balanserer vi våre plikter og retter godt, kan vi til nøds få aksept for å drive næringsvirksomhet. Det er da også noe. De er opptatt av jordklodens ve og vel, og følgelig av situasjo nen i havet. Over 70 prosent av kloden er jo dekket av vann. Og toppolitikerne i Norge er samstemte: I fremtiden skal Norge leve av havet. Under Landsmøtet i Norges Fiskarlag fikk Per Sandberg og Jonas Gahr Støre hver sin lille minimodell av jordkloden av Geir Ove Ystmark for ikke å glemme nettopp dette. Gjør din plikt — krev din rett

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 10 - 2017