Norsk Fiskerinæring

Utgave 10 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/907462

Contents of this Issue

Navigation

Page 111 of 139

112 "Norsk Fiskerinæring" nr. 10 - 2017 INVESTERINGER i sjømatnæringen Boken «Dette er LEAN — Løsningen på ef- fektivitetsparadokset» har blitt et kjærkomment verktøy. På mange måter har den hjulpet meg å definere mye av det jeg alltid har ment — om det er i relasjon til andre mennesker eller hvordan man driver en bedrift. Jeg har en iboende tro på at kontinuerlig forbedring er mulig. Kanskje nettopp derfor er jeg også særlig glad i denne spalten om nye investeringer. Her får vi innblikk i alle de verdier som skapes basert på drømmer og målbasert engasjement, kundefokus og et ønske om nettopp kontinuerlig forbedring. Vesteraalens Geir W. Wold svar på mitt spørs- mål «Når vil du slutte som utvik lingssjef?» traff meg. Han sa: «Antage- lig aldri. Vi blir jo aldri ferdige med å utvikle». I denne utgaven av investeringsspalten møter vi tre bedrifter — Sletta Verft AS, Vesteraalens AS og BioMar AS. Alle har lange tradisjoner med vilje til å satse, som de til- synelatende lykkes med. Therese Tande Beste år siden 1967 DAGLIG LEDER Kåre Sletta i Sletta Verft har all grunn til å smile. I 1967 overtok han verftet etter sin far sammen med to eldre brødre og en fet- ter. I løpet av disse 50 årene har han aldri opplevd bedre resultater enn i 2017. Gode tider ved verftet skyldes ifølge sjefen selv først og frem to forhold: — Vi har bra arbeids- folk. Nå er vi 45 faste, men på det meste var vi 70-80 mann her i sommer. For det andre rigger vi forholdene etter kun- dene. Vi har mer eller mindre faste samarbeidspartnere på utstyrssiden, leverer kvalitet og det kundene etterspør. Det er mange kunder som kom- mer tilbake, noe vi tar som et veldig godt tegn, sier han. I 2017 forventes en omsetning på 150-200 million er kroner og et «ganske bra resultat». — Det er viktig å ikke legge lista for høgt. Det blir jo mye hyggeligere når det går vår vei, bemerker han. En av kundene som stadig kommer tilbake er Frøy-grup- pen. I juni ble 25-metringen «Frøy Harvest» overlevert til Frøy Vest AS for oppdrag hos Marine Harvest og i måneds- skiftet september/oktober sto også søsterskipet «Frøy Val- kyrien» ferdig. Den skal driftes av Frøy Rederi AS og gå for Lerøy Midt. — Vi begynte å satse ordentlig på oppdrett i 2006. Siden har det blitt en del fartøy, og Frøy-gruppen står for en temmelig stor andel av dem. Vi har et godt samar- beid, både på de mindre og større fartøyene. 25-metringen «Frøy Server» og 40-me- Sletta Verft AS på Mjosundet ble stiftet i 1937. I dag eies og driftes verftet av andre og tredje generasjon familien Sletta. Siden 2006 har verftet spesialisert seg på nybygg, renovering og service av oppdrettsfartøy i alle størrelser og fasonger. Kåre Sletta kan markere 50 år som medeier av Slette Verft med tidenes beste år noensinne! Med flere store leveringer i 2017 og en ordrebok som begynner å fylles for 2018 ser han lyst på frem tiden.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 10 - 2017