Norsk Fiskerinæring

Utgave 8 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/881306

Contents of this Issue

Navigation

Page 85 of 139

86 "Norsk Fiskerinæring" nr. 8 - 2017 Kunnskapsfabrikkskipet Halstensen Granit AS sitt nye og omsider hjemkomne fabrikk- tråler «Granit» måler 81 meter, har en brut- totonnasje på 4.427 tonn, en frysekapasitet på 1.350 kubikk og 9.600 hestekrefter å sparke fra med. Like tungt veier det at båten bærer ny og inno- vativ teknolo gi over og under dekk og et rikholdig knippe FoU prosjekter. trålerflåtens nye flaggskip. I forrige nummer skrev vi litt om hva det vil si å bygge et slikt fartøy i Tyrkia i disse tider. De mange flaggene som ble heist på hver side av vika og de flere hundre som hadde møtt opp på kaia for å hilse og hylle, hadde det også vært naturlig å ta med. Vel så viktig å få med er vel viljen til å tenke nytt og justere kursen da ringnotrederiet Halstensen etter et innspill fra megler Vi kunne ha skrevet om sjampanjen som spratt tilbake slik at reder Inge Halstensen måtte trå til enda en gang. Vi kunne ha skrevet om hvordan 81 meter lange og over 16 meter brede «Granit» gjorde både Bekkjarvikbygningene og sin snurpende rederisøster «Manon» til beskjedne stør relser. Vi kunne skrevet om de lange Halstensenlinjene mellom 1897 og 2017, eller om den lange ven tingen på

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 8 - 2017