Norsk Fiskerinæring

Utgave 8 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/881306

Contents of this Issue

Navigation

Page 63 of 139

64 "Norsk Fiskerinæring" nr. 8 - 2017 Fredrikstad og Hvaler Fjordfisk AS på Hvaler driver Norges største fiskemottak øst for Eger- sund. Hvaler er også den desidert største fiskerikommunen på Østlandet. Slår vi den sammen med nabokommunen Fredrikstad får vi med fiskeri- selskaper som omsetter for nesten 1,2 milliard kroner til sammen, og som gir arbeid til rundt 350 personer. Da har vi også tatt med fiskerne. På sjø- en er det rekene som dominerer. På land er det skalldyrene til Engelsviken Canning, dressingen og salatene til SalatMestern, helsekosten til Phar- matech, fiskematen til Maritim Food og lakseproduktene til Troll Salmon som skaper de største verdiene, samt ferskfisken og rekene til Fjordfisk på Hvaler. Og så må vi selvfølgelig ikke glemme fryselageret Glacio Fredrik- stad AS, som hvert år håndterer rundt 40.000 tonn fisk. «Rekeland» ytterst i Oslofjorden

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 8 - 2017