Norsk Fiskerinæring

Utgave 8 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/881306

Contents of this Issue

Navigation

Page 138 of 139

139 "Norsk Fiskerinæring" nr. 8 - 2017 D U E L L E N Dahle og Frantsen Odd Kristian Dahle Mariann Frantsen 1. Rundt 26.000. 1 – 1 1. Ca. 27.000 besøkende. 2. Jeg tipper 17. 0 – 1/2 2. Tror det var 14. 3. Det vet jeg ikke. 0 – 1 3. Det er Insula AS. 4. I oktober måned. 1 – 1 4. Om høsten; i oktober. 5. Forsøker meg med Rolls Royce. 0 – 1 5. Skotske Ace Aquatech. 6. Det er Ingalill Olsen. 1 – 0 6. Det husker jeg ikke i farten. 7. Må melde pass igjen. 0 – 1 7. Fargelegge produksjonsområdene i oppdrett. 8. Det er "Bluefin". 1 – 1 8. Den heter "Bluefin". 9. Var ikke på Aqua Nor. Pass! 0 – 1 9. Geir Helge Johnsen i Rådgivende biologer. 10. Farstad, Grimstad og Hjemdal. 1 – 1 10. Grimstad, Hjemdal og Farstad. Sum 5 – 8 1/2 Spørsmål 1: Hvor mange besøkende hadde Aqua Nor 2017? Spørsmål 2: Fra 2013 til 2016 var det 20 dødsulykker i fiskeflåten. Hvor mange av dem var i flåtegruppen under 11 meter? Spørsmål 3: Hvilket selskap kjøpte nylig Nordic Group AS og Båtsfjordbruket? Spørsmål 4: I hvilken måned har det vært landet mest hummer i Norge de siste fem årene? Spørsmål 5: Hvem vant «Innovasjonsprisen 2017» tildelt av Stif telsen Nor-Fishing? Spørsmål 6: Et medlem av en kjent fiskerifamilie i Finnmark har kommet inn på Stor- tinget. Hva heter vedkommende? Spørsmål 7: Professor Frank Nilsen leder en meget viktig ekspert gruppe. Hva skal denne gruppen gjøre? Spørsmål 8: Hva heter den ene linebåten som har hatt lov til å fiske makrellstørje i år? Spørsmål 9: Hvem fikk Fiskeridirektoratets miljøpris for 2017? Spørsmål 10: Tre fiskeripolitiske talspersoner i Næringskomiteen forsvant ut etter høstens Stortingsvalg. Hva heter de tre? Svar: 1. Det var 27.110 besøkende. 2. 13 av dødsulykkene var på fartøy under 11 meter. 3. Insula AS. 4. I ok- tober måned. 5. Skotske Ace Aquatech. 6. Ingalill Olsen (AP) fra Havøysund. 7. Vurdere lakselusas påvirkning langs kysten og gi fiskeriminister en råd om «fargeleggingen» av produksjonsområdene for oppdrett. 8. «Blue- fin». 9. Geir Helge Johnsen, daglig leder i Rådgivende Biologer AS i Bergen. 10. Pål Farstad (V), Line Henriette Hjemdal (KrF) og Oscar Grimstad (FrP). Denne gangen kan vi invitere til en ikke så rent liten prestisje duell. I høyre hjørne Mariann Frantsen, regjerende dronning og daglig leder i Pelagisk Forening i Bergen. Til venstre, informas jonsleder Odd Kristian Dahle i Fis- kebåt i Ålesund. Den første en ringrev i fiskerisammenheng, den sistnevn- te relativt ny i jobben. Prestisjen skyldes selvsagt det tidvis litt anstrengte forholdet mellom de to organisasjonene. La oss ta konklusjonen med en gang. Det ble rått parti. Kanskje var Dahle litt uheldig med spørsmålene, kanskje var det «årene på baken» i næringen som ble utslagsgivende. Da røyken la seg lå han uansett rett ut. Over danset en jublende Mariann med begge hender i været. Den regjerende mesteren dokumenterte enda en gang suver ene kunnskaper i en runde som slett ikke var enkel. Til Odd Kristian Dahle sier vi takk for sporty innsats. Fem poeng gir ingen grunn til å henge med hodet. Til Mariann Frantsen sier vi velkom- men igjen i neste nummer. Vi lover å stille med en sulten og kunnskaprik utfordrer. Ingen lever evig i «Duellen». Følg med, følg med!

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 8 - 2017