Norsk Fiskerinæring

Utgave 8 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/881306

Contents of this Issue

Navigation

Page 129 of 139

130 "Norsk Fiskerinæring" nr. 8 - 2017 SØKERE TIL ÅRETS Inn- ovasjonspris i Trondheim kom fra tre verdens deler. Vinneren var fra den andre siden av Nordsjøen. De to andre satser også på ver- densmarkedet. Aqua Nor er en internasjonal begiven- het, ikke norsk. Og akvakul- tur er grensesprengende. I denne utgaven av «Fisk og Forskning» presenteres de som hevdet seg aller best da Innovasjonsprisen skulle kåres. Innovasjon er jo ny tenkning; ny utvikling som faktisk viser seg nyttig og i vårt tilfelle kan bedre kvalitet, effektivitet og/eller lønnsom het. I fiskerinærin- gen har dette ofte dreid seg om en ide som tar i bruk eksisterende teknologi på ny måte. Fiskerinæringen er på mange måter en små- fisk i den store industridam- men, og det er ikke naturlig at den er motoren i den tek- nologiske utviklingen. Altså: Nyvinningene våre er ofte basert på utvikling på andre felter, mens man i liten grad ser det motsatte: At nye løsninger i kyl lingbransjen eller romfart baserer seg på fisk. Årets innovasjonsprisno- minerte kan være tegn på at dette er i ferd med å en- dres. At de tre på topp både er nytenkende og basert på stor kunnskap og høyt tek- nologisk nivå, er ikke noe nytt. Men det er interessant å se at sjømatnæringen og de kløktige hodene der kan være driveren. Vinneren går til en smart og effektiv måte å bedøve laks på. Prisvin- ner Nathan Pyne-Carter vurderer å ta teknologien videre til kyllingslakteriene — selv om det neppe er meningen at kyllingen skal bedøves under vann. Enda mer forbløffende er vel egentlig Planktonic og deres kuldep reserverte og gjenopplivede dyreplankton. Prosessen er slikt vi kjenner fra Alien og andre sci-fi- filmer, og fra hoderystende historier om slike som lar seg fryse ned i dag med tanke på å gjenopplives i en fremtid der teknologien er kommet lenger. I denne omgang er det uansett berggylte og rognkjeks som nyter godt av dette — i form av næringsrikt, levende og kryopreservert fôr. Samti- dig er det naturlig å forske videre på hva som egentlig skjer. Kan teknologien også brukes på andre arter eller utvide forståelsen vår av livet og hva som rører seg i ulike organismer? Vi begyn- ner nesten å glede oss litt til hva som kommer opp neste år. Prisvinneren hadde funnet frem til en ny og bedre måte å avlive fisk på. Den ene av sølvvinnerne hadde så og si gitt dyreplankton evig liv — slik at marin fisk får tilgang på tidenes beste startfôr. Den siste nominerte klarer å estimere vekten på laks i merd ved å kaste et raskt kamerablikk — og stripete laserlys — på den. Vi skjønner at det var vanskelig å peke ut vinneren denne gangen, men ingenting slår en brå, smertefri død. Innovasjon på liv og død Systemet Ace Aquatec har utviklet for å slå ut fisken på en skånsom måte, ble først testet ut hos Scottish Sea Farms, Stor britannias nest største lakseprodusent, som er eid av Lerøy og SalMar. Her fra en av lokalitetene i Skottland. (Foto: HMS) Rammen var det lite å si på. Innovasjonsprisutdelingen var for fremmet til selve åpningsse- remonien på Aqua Nor. Mens fiskeridir ektør Liv Holmefjord gikk frem til mikrofonen og fiskeriminister Per Sandberg gjorde seg klar, fulgte kron- prins Haakon oppmerksomt med. Opp på podiet kom re- presentanter for Ace Aquatec, Planktonic og OptoScale: Tre selskaper som var plukket ut av 28 søkere til årets innova- sjonspris. Som nominerte var de allerede vinnere, men der og da var det bare en ting som gjaldt: Å høre Sandberg si ak- kurat deres navn. Kronprinsen hadde sikkert notert seg at en av de nomi- nerte var skotsk. Også fra Australia, Canada, Danmark, Frankrike, Sverige, Tasmania, Tyskland og USA hadde det kommet søkere til den gjeve, norske prisen. Og årets vin- ner var faktisk skotsk: — Ace Aquat ec, halvropte Sandberg før han etter hvert delte ut 100.000-kroners-sjekken til daglig leder Nathan Pyne- Carter. — Dette var virkelig en ære. Jeg må nevne samar- beidsånden og de mange partnerne som ligger bak våre utviklingsprosjekter og ikke minst Scottish Sea Farms, som var villig til å prøve ut. Nå

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 8 - 2017