Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/867077

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 35

36 2/2017 Hjem og Skole Returadresse Hjem og Skole St. Olavs gate 12, NO-0165 Oslo 12 Et trygt og godt skolemiljø § 9 A-1 Verkeområde for kapitlet § 9 A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø § 9 A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Kapittel 9 A Elevenes skolemiljø «Trygge og kompetente voksne er de beste til å forhindre mobbing gjennom å skape gode miljøer for læring og trivsel for alle.» Fra Innst. 302 L (2016–2017) Bestill via ordre@pedlex.no eller på pedlex.no! Kapittel 9 A, opplæringsloven Elevenes skolemiljø De nye bestemmelsene om elevenes skolemiljø trådte i kraft 1. august 2017, og dermed fra opp- start av SFO/AKS og første skoledag. Gjelder også i skolefritids- og leksehjelpsordningen. Både elever, foreldre og skolens personale må kjenne til og håndheve disse bestemmelsene på en god måte. I dette heftet finner du hele kapittel 9 A om elevenes skolemiljø med merknader, samt bakgrunn og hoved- punkter. Gjør det en- kelt å sette seg inn i det nye regelverket. Pris kr 122,50 inkl. mva. Kan bestilles fra pedlex.no

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2017