Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/867077

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 35

A = g . h 2 5 2 5 2 3 3 3 = 1 2x 3 3 = 4 g h 30:5 = 6 30:5 = 6 3 cm 2 π r 5% 5% av 120 av 120 + x 2 Innhold 3 LEDER 6 HAR GLEDET SEG LENGE 9 POSITIVE FORVENTNINGER 10 VIS BARNET AT DU ER POSITIV TIL SKOLEN 13 GI BARNET GODE MATVANER 15 KRISTINS SPALTE 16 UNIKT UNGDOMSPROSJEKT 18 NÅR KLASSEN IKKE FUNGERER 20 ØNSKER MER DYNAMIKK I LÆRINGEN 22 FRITID ELLER FRI TID? 24 JA TAKK – BEGGE DELER! 25 NY I FAU? HER ER EN INTRODUKSJONSGUIDE 29 PROGRAMMERING SOM VALGFAG 30 NYE BESTEMMELSER OM ELEVENES SKOLEMILJØ 33 FORVENTNINGER VED SKOLESTART. FUGS RÅD. 34 – ALLE KAN BLI GODE I MATTE Følg Hjem og Skole på Facebook 6 16 34 Hjem og Skole hjemogskole.no 32. årgang Redaktør Kristin Green Nicolaysen post@hjemogskole.no Telefon: 23 35 46 86 Redaksjon Kristin Green Nicolaysen, Turid Falck-Pedersen Grafisk design Kerstin Fors Forsidefoto Casper Kongstein Trykk 07 Media ISSN 0801–082X • © 2017 Abonnement Tre utgaver årlig à 36 sider inkludert digital tilgang Pris kr 196,– Løssalg pris kr 79,– per utgave ordre@pedlex.no Digital tilgang Ta kontakt på info@pedlex.no eller på telefon 23 35 47 00 Utgiver Pedlex, St. Olavs gate 12, NO-0165 Oslo, Telefon +47 23 35 47 00 pedlex.no

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2017