Travel News

TRAVEL NEWS 4-2017

Travel News er Norges ledende bransjeblad innen reiseliv.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/838152

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 43

P R I S : 6 9 K R • I N T E R N E T T : W W W . T R A V E L N E W S . N O THE SCANDINAVIAN TRAVEL TRADE MAGAZINE - NORWAY N R . 4 - J U N I 2 0 1 7 Til kamp mot nett- byråene Hva har Bente Borvik i bagasjen? Vekst for norske hoteller Satser på aktiv ferie Intervjuet Bente Bratland Holm Norges nye turistsjef Charter Tyrkia -effekten fortsetter

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Travel News - TRAVEL NEWS 4-2017
loading...
Travel News
Travel News er inne i sitt 19. driftsår som et ledende forretningstidsskrift for reiselivsbransjen. Vi er en uavhengig og kritisk formilder av informasjon og kunnskap fra alle deler av reiselivsbransjen, og gis ut åtte ganger årlig.

Kjøp Travel News Klikk her
Glemt passord? Få tilsendt nytt
 or  free preview Remember me